• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ÖZGÜR BİR KADIN BEDENİ İNŞA ETMEK
Toplumsal cinsiyet kavramında iktidar, ataerkil toplumun ihtiyaç duyduğu kadın bedenini iktidarın temel mekanizmaları olan “gözetim” (surveillance) ve “bakış” (gaze) ile üretir. Bu mekanizmanın kazanımları şu şekildedir: Kadın bedeni dıştan gelen düzenlemelere alıştırılmış, bu düzenlemeler kadın bedeninin yeteneklerini optimize eder, güçlerini gasp eder, kullanışlılığını ve uysallığını arttırır ve onu sisteme entegre eder. Sonuç olarak, bireysellikten uzak bir kadın bedeni yaratılır. Ancak, Foucault'nun da belirttiği gibi, iktidar genel olarak bilindiği üzere sadece tahakküm veya baskıyla işlemez, aynı zamanda direniş deneyimi ile de etkin bir şekilde çalışır. Başka bir deyişle, iktidar "yeni olanaklar yaratıp, yeni şeyler, fikirler ve ilişkiler üretir. Bu da feministlerin" güçlendirme " olarak ifade ettiği kavrama yakın bir ifadedir. Bu yazıda beden-özellikle kadın bedeni- olgusu etrafında iktidarın bedenle ilişkisi ve bunun Türk kadın yazarların yazdığı edebi metinlere (romanlar) yansıması incelenmektedir. Genel olarak şu soruların cevapları aranmaktadır: İktidar bir kadının bedenini nasıl bireysellikten uzaklaştırır? Başka bir deyişle, iktidar, kadın bedenini bireysellikten uzaklaştırmak için ne tür disiplin mekanizmaları üretir? Kadınlar edebiyat yoluyla buna nasıl bir karşı güç gösterirler? Kadın yazarlar özgür / güçlenmiş bir kadın bedeni oluşturabilirler mi ve bunun için hangi anlatı tekniklerini kullanırlar?

Keywords
Çağdaş Türk Edebiyatı, kadın yazarlar, beden, iktidar, roman.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri