• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE İŞ VE GELECEK KAYGISI
Nörofizyolojik bir süreç olmasının yanısıra psikolojik bir süreç olan öğrenmede insanlar daha önce öğrendikleri bir konu hakkındaki bilgileri birleştirerek yorumlamaya çalışırlar. Öğrenmenin gerçekleştirilmesi, organizmanın aşırı heyecan ve kaygıyı ortaya çıkarmayacak orta seviyede uyarılmasına, insandaki ihtiyaç ve merakın insanı güdüleyerek öğrenmeye sevk etmesine ve öğrenmenin gerçekleşmesi için zihinsel ve bedensel gelişme ile birlikte olgunlaşmasına göredir. Diğer taraftan literatürde önemli bir yer tutan öğrenme kuramlarının kişilerin davranışlarının gözlenmesinde yol gösterici rolleri bulunmaktadır (Sayar and Dinç, 2013). Kaygının ortaya çıkması insanların öğrenme süreçlerinde olumsuz durumlar yaşayabileceğini, öğrenme sürecini zorlaştırabileceğini söylemek mümkündür. Gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi, iktisadi, ekonomik ve sosyal şartların belirsiz olması ve yaşanılan her anın tekrar yaşanmasının mümkün olmamasından dolayı insanlar gelecekle ilgili kaygıda bulunmakta ve kaygıya sürüklenebilmektedir. Hayatın sunduğu fırsatları ve tehditleri iyi bir şekilde değerlendirip olumlu bir sonuç elde etmek gerekir. Özellikle genç bireyler gelecekle ilgili birçok soru işaretine sahiptir. Günümüzdeki şartların gençlerin üzerinde daha büyük bir kaygı oluşmasına neden olmaktadır. Ortalama yedi yaşından itibaren eğitim gören öğrenciler hayatlarının büyük bir bölümünü okul ortamında geçirmektedirler. Dolayısıyla gelecek beklentisi içine giren öğrencilerin stres ve kaygı taşımaları normal olarak karşılanabilmektedir. Özellikle üniversitenin son yıllarında öğrencilerdeki gelecek kaygısının artış gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bu çalışmamızda Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Hemşirelik bölümü öğrencilerinin gelecek ve iş kaygısı üzerinde çalışılmıştır.

Keywords
Kaygı, İş, Sağlık Yönetimi Lisans Öğrencisi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri