• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KÜLTÜREL MİRAS OLARAK KAN SEMBOLÜ
Bir toplumun tarihi, inançları gelenek ve göreneklerinin birikimleri o topluma ait kültürel belleğini ya da diğer değişle toplumsal hafızasını oluşturur. Kültürel miras, paylaşılan bir bağ, bir topluluğa ait olma anlamına gelir. Tarihimizi ve kimliğimizi; geçmişle, günümüzle ve gelecekle olan bağımızı temsil eder. Bir toplum içinde nesilden nesile geçen gelenekler, sözlü tarih, performans sanatları, toplumdaki uygulamalar, geleneksel zanaatkarlık, tasvirler, törenler vb soyut kültürel miras olarak değerlendirilir. Resim, heykel, baskı gibi insan yetenekleriyle somut olarak ortaya çıkarılmış eserler ile birlikte toplumun kodlarını taşıyan kültürel mirası oluşturmaktadırlar. Soyut ve somut olarak yeteneklerin kanla genetik yolla taşınarak bireyin içinde yaşadığı toplumla harmanlanarak oluşan kültürel miras konusunda kan sembolünün anlam ve kullanım alanları araştırılmıştır. İnsanoğlu, yaşadığı kültürel ortamdan etkilenerek bazı ilk anlamın yanı sıra sembolik anlamları da kullanmışlardır. Kan, birçok akademik çalışmada kültürel bağlam içerisinde ele alınması gereken bir unsur olarak özellikle insani duyguların kan sembolizmi ile ilişki kullanılması bu sembolün psikolojik boyutunu da ortaya çıkardığı görülmüştür. Kan sembolizminde psikolojik faktörlerin önemi kadar sosyolojik ve dinî faktörlerden bağımsız olmayıp onlarla iş birliği içindedir. Antik kültürlerden bu yana kan uygulamalarının yoğun olması dikkat çekicidir. Kana yüklenen sembolik anlamlar başta korunma ve arınma olmak üzere bereketi artırıcı, minnettarlık gösterme, büyüler içinde, ölülerle iletişim aracı olarak ve kötü ruhları kovmak için kullanılmıştır. Farklı kültürlerde Kan sembolizminin yaygın olarak görülmesinin altında onun kutsallaştırılması geldiği pek çok ritüel ve kullanımlarda benzer şekilde olduğu görülmüştür.

Keywords
Kültürel Miras, Toplumsal Bellek, Sembol, Kan Sembolü.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri