• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


MHRS ETKİLİLİK ANALİZİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmada MHRS sisteminin etkili çalışıp çalışmadığı ile ilgili analiz sonuçlarına yer verilecektir. Retrospektif bir çalışma olan bu araştırmada 750 yataklı bir kamu hastanesinin 2016 yılı Haziran-Temmuz ayları arası MHRS verileri incelenmiştir. Veriler Excel programına girilerek analiz edilmiştir. Bulgular: Hastalar tarafından Randevular Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü daha çok almaktadırlar. En az Perşembe günü randevu alınmaktadır. Açılan kontenjanlarda en çok Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde randevu alınmaktadır(%79). En az Genel Cerrahi Polikliniğinden randevu alınmaktadır (%27). Alınan bu randevulara gelenlerin oranı ise en çok Çocuk Hastalıkları polikliniğinde (%83), en az ise Genel Cerrahi Polikliniğinde olmaktadır (%60). Randevu alıp ta gelmeyenlerin oranı en çok Genel Cerrahi polikliniğinde (%40),en az ise Çocuk Hastalıkları Polikliniği’ndedir (%17). Randevu ve doğrudan başvuru yapan hasta sayısı iç hasatlıkları polikliniğinde daha fazladır. Randevu saatleri incelendiğinde Kadın hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde daha düzenli işlediği görülmektedir. Randevu saatleri incelendiğinde öğleden sonra randevu saatlerine uyulmadığı görülmektedir. Sonuç: Sağlık tesisinde MHRS sisteminin alt yapı olarak çok iyi olduğu, polikliniklerde MHRS kontenjanın açıldığı, fakat hastalar tarafından açılan bu kontenjanların randevu alarak doldurulmadığı görülmüştür. Alınan randevu saatlerinde hastaların randevu saatinden önce veya sonra muayene oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Hastaların verilen randevu saatinden önce muayene oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemiz için MHRS sisteminin daha işlevsel olabilmesi için hastalara ve çalışan personele eğitim verilmesi, farkındalığın oluşturulması bu sistemin daha etkili kullanılmasını sağlayacaktır. Sonuçta ülke kaynakları etkin kullanılacak ve hasta memnuniyeti artırılacaktır.

Keywords
MHRS, Randevu, Hasta Memnuniyeti
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri