• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR
Bu çalışmada Hakan Günday’ın 2011 yılında yayımlanan Az başlıklı eseri tahlil edilmektedir. Hakan Günday, eserleri yeraltı bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda farklı görüşler ileri sürülen bir yazardır. Çalışmada bahsi geçen bu farklı görüşlerden bahsedilmiştir. Fakat çalışma, Hakan Günday ve yeraltı kavramları arasındaki ilişkiye arka plan resmi olması açısından, dünyada yeraltı edebiyatı kavramının doğuş zeminine yönelik tahlillerle başlamaktadır. Ardından söz konusu kavramın ülkemizdeki seyri, öncüler ve eserler dikkate alınarak izlenmiştir. Bu bölümde Hakan Günday ve Küçük İskender özel olarak ele alınmıştır. Varılan netice sonucu, yeraltı edebiyatı kavramının henüz sınır ve özellikleri tam anlamıyla çizilmiş bir kavram olmadığı ileri sürülmüştür. Bu nedenle de çalışmada Az’ın yeraltı edebiyatı kapsamına girip girmediği değil, Az’a yeraltından nelerin yansıdığı araştırılmıştır. Söz konusu yansımalar için, önce yeraltı türünün biçim, içerik ve dil açısından hangi farklı yaklaşımlarla desteklendiği tahlil edilmiştir. Ardından Az’ın ana akımın dışında kalmasını sağlayan unsurları olarak; biçim, muhteva, dil gibi bileşenleri üzerinde durulmuştur. Bu aşamada eserin muhtevasını yeraltından besleyen; illegal oluşumlar, cinsel sapkınlıklar, şiddet, uyuşturucu gibi konu başlıkları ayrıca ele alınmıştır. Ana akım dışında kalmak, var olan düzene eleştiri getirmek anlamında olduğu için de çalışmada son olarak Az’ın eleştirel boyutunun ögeleri tahlil edilmiştir. Bu tahlil roman kahramanlarının öç alma duygusu beraberinde, arınabildiklerini ortaya koymuştur. Bu noktada ilginç olan, arınmanın Oğuz Atay ismi ile gerçekleşmesidir.

Keywords
yeraltı edebiyatı, roman, Hakan Günday, Az.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri