• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


PORTFÖY YATIRIMLARI İÇİN FİNANSAL GELİŞME Mİ YOKSA FİNANSAL İSTİKRAR MI?
Çalışmada Türkiye örnekleminde, dolaylı yabancı yatırımlar olarak bilinen portföy yatırımları ile finansal gelişme ve finansal istikrar arasındaki nedensellik ilişkisi 2005-2018 periyodunu kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Birim kök testi sınaması ile serilerin durağanlıkları araştırılmış sonrasında güncel nedensellik testleri ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre finansal istikrardan portföy yatırımlarına doğru nedensellik ilişkisi bulunamazken, finansal gelişmeden portföy yatırımlarına doğru bazı dönemlerde (2009 yılının 3. ve 4. çeyrekleri, 2010 yılının tamamı, 2011 yılının 1. ve 3. çeyrekleri, 2012 yılının 1. çeyreği, 2014 yılının 3. çeyreği, 2015 ve 2016 yılının tamamında, 2017 yılının 1. çeyreğinde) nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar küresel finans krizi ile birlikte portföy yatırımlarının finansal gelişmişlik kavramından etkilendiğini göstermektedir. Analize dahil edilen periyodun son dönemlerinde ise bu nedenselliğin ortadan kaybolduğu görülmektedir.

Keywords
Finansal Gelişme, Finansal İstikrar, Büyüme, Portföy Yatırımları
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri