• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ ÖRME HAZIR GİYİM DIŞ TİCARETİNİN SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
Türkiye ve Almanya, dünyanın örme hazır giyim ürünü ihraç eden en önemli ülkeler arasındadır. Ayrıca Almanya, Türkiye için örme hazır giyim ürün ihracatında en önemli bir pazar durumundadır. Bu yönüyle Türkiye ile Almanya arasındaki örme hazır giyim ihracatı stratejik bir öneme sahiptir ve bu yönüyle stratejik yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye ile Almanya arasındaki örme hazır giyim ticaretinin nedensellik ilişkilerinin tespit edilmesi dış ticaretin stratejik yönetimine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Türkiye ve Almanya’nın örme hazır giyim ihracat verileri kullanılarak iki ülke arasındaki örme hazır giyim ticaretinin simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkileri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırma sonucuna göre Türkiye’nin örme hazır giyim ihracatındaki değişimlerinin, Almanya’nın örme hazır giyim ihracatını etkilemekte olduğu fakat Almanya’nın örme hazır giyim ihracatındaki değişimlerin Türkiye’nin ihracatında bir değişime neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye ve Almanya arasında gerçekleşen örme hazır giyim ürünleri ticaretinde daha çok Türkiye`nin lehine bir durumun olduğunu göstermekte ayrıca bu sonuç Almanya`nın Türkiye için önemli bir örme hazır giyim pazarı olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en fazla örme hazır giyim ürünü ihraç ettiği 5 ülke sırasıyla; Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Irak ve Hollanda iken Almanya’nın en çok ihracat yaptığı 5 ülke ise İsviçre, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Polonya’dır. Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen bulguların örme hazır giyim dış ticaretinin stratejik yönetimi bağlamında dış ticaret yöneticilerine önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords
Örme Hazır Giyim İhracatı, Dış Ticaret, Dış Ticaretin Stratejik Yönetimi, Nedensellik İlişkisi, Türkiye, Almanya
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri