• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


DİJİTAL DÜNYADA GENÇLERİN POLİTİK ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA: DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE SINIRLARI
Günümüzde politik ifade ya da etkinlikler için bir araç olarak dijital sosyal platformlar genç nesiller için gündelik yaşamın önemli bir parçası durumundadır. Ancak, kimi zamanlar, özellikle kriz dönemlerinde, ulus devletler bu dijital platformları bir tehdit olarak algılayabilmektedirler. Bu nedenle, son yirmi yılda devletler, internetteki içeriğe erişimi kısıtlamak veya dijital sosyal platformlara erişimi farklı derecelerde engellemek için giderek daha fazla istekli hale geldiler. Bu çalışmada gençlerin dijital sosyal platformlara erişimin sürekli veya geçici olarak kısıtlanması veya engellenmesi gibi devlet politikaları hakkındaki düşünceleri veya tutumları demokrasi ve özgürlük bağlamında incelenmiştir. Nitel yöntem bağlamında veri toplama aracı olarak derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan gençlerden oluşmaktadır. Bulgulara göre, dijital sosyal platformların demokrasi ve özgürlük yayma potansiyeline yönelik iki ana alternatif yaklaşım veya tutum bulunmaktadır: siber-ütopiklerin ve siber-şüphecilerin görüşleri. Dijital sosyal platformlara erişimin kısıtlanması veya engellenmesi gibi devlet politikalarına yönelik farklı tutumlar olsa da dijital dünyanın sunduğu kaynakların veya araçların, internet ortamlarındaki insanlar ve hükümetler, politika yapıcılar gibi diğer paydaşlar sorumlu davrandıkları müddetçe gerçek anlamda demokrasiye ve özgürlüğe olumlu katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords
Gençlik, Dijital ağ temelli politik etkinlikler, Demokrasi, İfade özgürlüğü, Kısıtlamalar.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri