• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE SINIRLI RASYONELİTE: TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ALGI YANILGISI ÜZERİNE BİR DENEY
İnsanların her zaman akılcı davranamadıkları ve çoğu zaman birbirinden çok farklı ve öngörülemeyen değişkenler tarafından tercihlerinin etkilenmekte olduğu uzun yıllardır pek çok akademik çalışma ile ortaya konmaktadır. Geleneksel İktisat’ın varsayımlarından biri olan Rasyonel İnsan, bireyi her zaman fayda maksimizasyonunu hedefleyen, akla uygun/akılcı davranan bir varlık olarak tanımlamakta, ölçümlenebilen/fark edilebilen değişkenlere göre bir bilgisayar gibi hesaplama yeteneğine sahip canlı olarak değerlendirmektedir. Ancak insanlar karar süreçlerinde çok küçük manipülasyonlardan, kararlarına ve hatta deneyimlerine etki eden çok küçük faktörlerden dahi etkilenebilmekte, kendileri için her zaman maksimum faydayı verecek seçimi gerçekleştirememektedirler. Bunun gibi rasyonel insan varsayımıyla çelişen durumlar Davranışsal İktisat literatünde “kısıtlı rasyonellik” başlığı altında incelenmektedir. Biz bu çalışmada insanların deneyimledikleri lezzetin, bir ürünün sunumunun görsel olarak farklılaştırılmasından etkilenip etkilenmediğini araştırdık. Bu amaçla bir kafede insanlara aynı kahveyi farklı iki fincan ile aynı anda sunduk ve lezzetlerini 0 ile 10 puan arasında bir puanla değerlendirmelerini istedik. Ancak kendilerine iki farklı kahve deneyeceklerini söyledik. Fincanlardan biri estetik açıdan oldukça güzel iken (süslemeli) diğer fincan olabildiğince sadeydi (sade). Beklentimiz süslemeli fincan ile içilen kahvenin daha lezzetli bulunacağı yönündeydi. Nitekim sonuç beklentimiz ile uyumlu çıktı. Bu sonucun ardından müşterilere sadece bir fincan ile (bir gruba süslemeli başka bir gruba sade fincan ile) kahveyi sunarak lezzetini puanlamalarını istedik. Bu aşamada kahvenin lezzeti için verilen puanlar her iki bardak için de düşse de hala süslemeli fincan için verilen puanlar anlamlı şekilde yüksekti. Bu sonuçlar bize insanların görsel açıdan daha estetik buldukları sunumların deneyimledikleri lezzeti de etkilediğini göstermektedir.

Keywords
Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat, Manipülasyon.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri