• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİN AHP İLE ÖLÇÜLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan rekabet koşulları sonucunda dünya büyük bir değişim içine girmiştir. Yaşanan gelişmelerin sonucunda bireylerin ihtiyaç ve beklentileri de değişmiştir. Bu bağlamda her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de değişimler yaşanmıştır. Konut sektöründe yaşanan bu değişimler karşısında rekabet avantajı elde etmek isteyen inşaat işletmeleri için de müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip bu doğrultuda ürün ve hizmetleri oluşturmaları önemli hale gelmiştir. Özellikle konut sektöründe rekabet ortamından sıyrılabilmenin yolu müşteri ihtiyaçlarının iyi bir şekilde anlaşılabilmesi ve müşteri odaklı stratejilerin benimsenmesinden geçmektedir. Her hane halkının aile yaşam döngüsünün bir aşamasında konut tercihi ile ilgili belli kararlar alması olasıdır. Hane halkı konut kararları aslında taşınma kararını ve yeni bir konut seçimini içermesine rağmen, bu kararların alınması süreci çok karmaşıktır. Zira değişken koşullar çok fazla sayıda farklı konut kararlarını ortaya çıkarabilir. Konut satın alınabilirliği, sadece ekonomik uygulanabilirlik açısından değerlendirilmemesi gereken karmaşık bir konudur. Yaşam kalitesini ve toplumun sürdürülebilirliğini arttırmak için konutun çevresel ve sosyal unsurları da dikkate alınması gerekir. Bu çalışmada, çeşitli ekonomik, çevresel ve sosyal kriterleri göz önünde bulundurularak konut tercihini etkileyen kriterlerin ağırlıklandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla belirlenen kriterlerin ağırlıklandırılması AHP yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan AHP sonuçlarına göre en önemli ana kriterin “Konutun Konumu” olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan konut seçimi kriterlerlerine en az etkisi olan ana kriter ise “Konutun Çevresel Sürdürülebilirliği” olmuştur.

Keywords
Konut, Konut Pazarlaması, Konut Tercihi, AHP.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri