• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


RUS DİLİNDE ZITLIK BİLDİREN ПРИ, У, ОТ ÖN EKLERİNİN SEMANTİK ANALİZLERİ
Bu çalışmamızda Rus dilinde günlük iletişimde sıklıkla kullanılan ve birbirine zıt anlamlar taşıyan при, у, от ön eklerini semantik açıdan inceleyeceğiz. Rus dilinde ön ekler, Türkçenin aksine günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Öyle ki Rusça ön ekleri bilmeden birbirimizle iletişim dahi kuramayız. Bu durumun temel nedeni Rus dilinin çekimli ve bükümlü bir dil olması ve Rus dilinde sözcüklerin önüne getirilen ön eklerin çok fazla olmasıdır. Ancak anadilimizde durum farklıdır. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve yapısında fiillere eklenen ön ekleri barındırmaz. Bu bağlamda her iki dilin bu farklılıklarını göz önünde bulundurup bu çalışmada Rusçada önemli bir yeri olan при, у, от ön eklerini semantik açıdan inceleyeceğiz.

Keywords
Ön ekler, Son ekler, Semantik, Morfoloji, Dil bilim
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri