• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRKİYE’DE BOŞANMA ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BETA REGRESYON MODELİ İLE BELİRLENMESİ
Aile, yaşamda ve toplumda vazgeçilmez bir yere sahip olan en küçük sosyal kurumdur. Aile kurumunun tüm dünyada evrensel olduğuna inanilir. Aile birlik ve bütünlüğünün bozulması, bu kurumun dağılması boşanma olarak adlandırılır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki boşanma oranlarına etkileyen faktörlerin Beta Regresyon yöntemine gore modellenmesidir. Çalışmada 2017 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’den elde edilen veriler kullanılmıştır. Beta regresyon modelinde bilgi kriterlerinden yararlanılarak uygun link fonksiyonu seçilmiştir. Seçilen link fonksiyonu ile Beta resgresyon yöntemi kullanılarak parametreler tahmin edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, kaba evlenme hızı, nüfus artış hızı ve yüksek eğitimli bireylerin sayısının boşanma üzerine pozitif bir etkisi, kaba doğum hızı ve okuma yazma bilmeyenlerin sayısının negatif bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords
Boşanma Oranı, Beta Regresyon Modeli, Bilgi Kriteri, TUİK
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri