• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İşletmeler ve kamu kurumları, güncel işletme politikalarını baştan sona değiştirecek olan bir dijital dönüşüm ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişmeler muhasebe mesleğinin sürdürülmesinde aktif rol alan tüm paydaşları önemli ölçüde etkilemektedir. Geleceğin muhasebe meslek mensupları olarak değerlendirilebilecek olan öğrencilerin iyi bir eğitim ve öğretim süreci geçirmesi, mevcut elektronik dönüşüme (e-dönüşüm) ayak uydurmaları açısından kritik bir konudur. Bu çalışmanın amacı muhasebe meslek adayı olan öğrencilerin almış oldukları eğitimin elektronik muhasebe (e-muhasebe) açısından yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi, e-muhasebenin faydaları ve e-muhasebenin geleceğinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve meslek liselerinde eğitim gören lise, önlisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki toplam 1.133 öğrenciye anket çalışması yapılmıştır. Gerçekleştirilen anketlerin sonuçları istatistik analiz programları olan SPSS ve AMOS yardımı ile analiz edilmiştir. Uygulamada öncelikle tanımlayıcı istatistikler oluşturulmuş ardından açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve son olarak hipotez testi için resgresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri neticesinde e-muhasebe ile ilgili eğitim, e-muhasebeye hazırlık ve gelecek algısı şeklinde üç boyutlu bir bakış açısı ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak e-muhasebe ve teknolojik uygulamalar konusunda öğrencilerin daha çok bilgilendirilmesinin, bilinçlendirilmesinin ve yönlendirilmesinin gerektiği böylece öğrencilerin e-muhasebe hakkındaki geleceklerinin de olumlu olarak şekillendirilebileceği düşünülmektedir.

Keywords
E-Muhasebe, Muhasebe Öğrencileri, Muhasebe Eğitimi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri