• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


ÇARLIKTA RUSLAŞTIRMA SİYASETİ VE SOVYET SONRASI DÖNEMDE RUSLAŞTIRMADAN GERİYE DÖNÜŞ POLİTİKALARI
Makalede ilk etapta Rusların Çarlık döneminden itibaren hâkimiyetleri altında tuttukları diğer uluslar üzerinde uygulamaya başladıkları Ruslaştırma (Russification) siyasetini Milletler Politikası adı altında uygulamaya koyma sürecine odaklanılmakta ve bu politikanın uygulanılması esnasındaki önemli dönüm noktaları incelenmeye çalışılmaktadır. Çarlık döneminden sonra Sovyetler dönemindeki Sovyetizasyon politikası hakkında bilgi verilmekte ve Rus dilinin yaygınlaştırılması politikasının nasıl bir devlet politikası haline geldiği üzerinde durulmaktadır. Makalenin üçüncü kısmında ise uzun yıllar boyunca Rusya’nın hâkimiyeti altında kalan ulusların bağımsızlıklarını kazanmalarından sonraki süreçte Ruslaştırmadan geriye dönüş (DeRussification) politikalarını uygulamaları konu edinilmiştir. Ruslaştırma, Sovyetizasyon ve bağımsızlık sonrası Ruslaştırmadan geriye dönüş politikaları makale içerisinde detaylı bir şekilde incelenerek vaka çalışmaları çerçevesinde konu incelenmeye çalışılmaktadır.

Keywords
Ruslaştırma, Sovyetizasyon, Ruslaştırmadan Geriye Dönüş, Çarlık, Milletler Politikası.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri