• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


BİR TOPLUM TEMELLİ TURİZM ÖRNEĞİ OLARAK SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ
Farklı kültürel özelliklere sahip insanlar, kendi yaşadıkları çevre dışındaki kültürel yaşamlara ilgi duymaktadırlar. Bu farklı kültürleri tanıma isteği, insanların kendi çevrelerinden uzaklaşmalarına, yeni yerler keşfetmelerine ve bu keşif sırasında toplum temelli turizm faaliyetlerine katılmalarına yol açmaktadır. Toplum temelli turizm, yerel toplulukların ekonomik sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını giderebilecek bir kavram olarak görülmektedir. Bu çalışmada, sanat ve kültür hareketinin merkezi olarak ortaya çıkan bir yerleşkenin, sürdürülebilir toplum temelli bir turizm merkezine dönüştürülebilme potansiyeli değerlendirilmiştir. Toplum temelli turizm kavramının kapsamının genişliği nedeniyle çeşitli nitel araştırma teknikleri bir araya getirilmiş ve karma bir yöntem uygulanmıştır. Karma yöntem, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi araştırma tekniklerinin bir kombinasyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı kaynak ve zaman dilimlerinde veri kaynaklarının çeşitliliği ve verilerin toplanması, kullanılan yöntemin kontrol edilmesine ve doğrulanmasına izin vermektedir. Bu nedenle, araştırmada veri çeşitlemesi yaparak daha somut ve kapsamlı bulgulara ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, Sonsuz Şükran Köyü’nün bölgeye, sınırlı ekonomik katkıları olmasına rağmen sosyal, kültürel ve çevresel önemli katkıları olduğu görülmüştür. Araştırmanın bir başka sonucu ise, sanat ve kültür amaçlı başlatılan bir hareketin turizmin de etkisiyle sürdürülebilir yerel kalkınmanın bir parçası olma potansiyeli taşımasıdır.Bölgenin coğrafi ve iklim açısından yapısı, doğaya dayalı birçok turizm etkinliğinin bu bölgede gerçekleşmesine uygundur. Toplum temelli turizm bağlamında bölgede önerilebilecek faaliyetler sıralanmıştır

Keywords
Sonsuz Şükran Köyü, Toplum Temelli Turizm, Sürdürülebilir Turizm,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri