• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği, yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış,

  olduğundan Aralık 

  2019 sayısı

  dolmuştur.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Dergimizin 2019

  yılında "TR INDEX"

  kapsamında olduğu

  ULAKBİM tarafından

  yayınlanmıştır.


Summary


YÜKSELEN EKONOMİLERDE İHRACAT-İTHALAT İLİŞKİSİ: BİR PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
Ekonomik olgunluğa erişerek gelecekte dünyanın önde gelen ekonomileri olmaları beklenen günümüzün gelişmekte olan ülkeleri “yükselen ekonomiler” olarak adlandırılmaktadır. Yükselen ekonomiler küresel pazar ile etkileşimi giderek artan, ekonomik serbestliğin güçlendiği ve hızlı büyüme gösteren ekonomilerdir. Gösterdikleri hızlı gelişme ile birlikte artan üretimleri ve tüketimleri yükselen ekonomilerin ihracat ekonomileri ve ithal piyasaları olarak önemini artırmaktadır. Diğer yandan, bu ülkelerin hala gelişmekte olması, üretimi sürdürmeleri için çeşitli sermaye mallarını ithal etmelerine ve dolayısıyla cari açık vermelerine neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, öncelikle yükselen ekonomilerde ihracatın ithalata bağımlı olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla 1967-2016 dönemi için onsekiz ülkeden oluşan bir panelde nedensellik analizi uygulanmıştır. Analizlerde Dumitrescu ve Hurlin (2012) ve Emirmahmutoglu ve Kose (2011) tarafından geliştirilen panel nedensellik testleri uygulanmıştır. Küreselleşmenin hızlandığı 1989-2016 dönemi için analiz Rusya ve Vietnam’ın eklendiği yirmi ülkeden oluşan bir panel için tekrarlanmıştır. Analiz sonuçları ihracat ve ithalat arasındaki nedenselliğin yönünün incelenen ülkelerde farklılık gösterdiği ve küreselleşmenin hızlandığı dönemde de incelenen değişkenler arasındaki ilişkinin bazı ülkelerde değiştiğine işaret etmektedir. Brezilya, Çin, Filipinler, Güney Afrika ve Türkiye için 1967-2016 döneminde ihracatın ithalata bağımlı olduğu, Bangladeş, Şili, Kolombiya, Hindistan, Meksika, Nijerya ve Tayland’da aynı dönemde ithalatın ihracata bağımlı olduğu, İran’da ise ihracat ve ithalatın karşılıklı bağımlılığı olduğu söylenilebilir. Diğer ülkelerde 1967-2016 döneminde herhangi bir nedensellik bulgusu yoktur.

Keywords
Yükselen ekonomiler, İhracat, İthalat, Panel nedensellik
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri