• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


HALEF EL-AHMER’İN ARAPÇA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİM METODU
Her dilde birçok dilbilgisi kurallı vardır. Fakat bazı kurallar sık kullanılır. Dil asıl itibarıyla bu çok kullanılan kurallar etrafında döner. İnsanlar günlük hayatta yaygın kullanılan kurallarla anlaşır, yazılanları okur, dinlediğini anlar. Günümüzde yabancı dil öğretiminde dilbilgisi ağırlıklı yöntem terk edilmeye başlanmıştır. Çünkü uzun zaman yabancı dil öğretiminden dilbilgisi öğretimi anlaşılmış ve uygulanmıştır. Aynı durum Arapça için de geçerlidir. Arapça dilbilgisi öğretiminin tarihini incelediğimizde bu sıkıntının sadece bu gün olmadığı ortaya çıkmaktadır. Geçmişte aynı sıkıntıyı dilbilgisinin kolaylaştırılması olarak dile getirmişlerdir. Bu konuyu dile getiren alimlerden biri de Halef el-Ahmer’dir. Kendisi Arapça dilbilgisinin öğrencilere kolay öğretilmesi amacıyla Mukaddime fi’n-Nahv “Dilbilgisine Giriş” adını verdiği bir kitap yazmıştır. Halef el-Ahmer Türk asıllı bir alimdir. Arap dili ve edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Anne ve babası günümüzde Özbekistan sınırlarına dahil olan Ferganalıdır. Kuteybe b. Muslim tarafından esir alınmış ve Irak’a getirilmişlerdir. Burada Basra valisi Bilal b. Ebu Burde el-Eşari’ye hediye edilmişlerdir. Böylece anne ve babası Basra’ya yerleşmişler el-Ahmer de hicri 115 yılında Basra’da dünyaya gelmiştir. Bu araştırmada iki hedef belirlenmiştir. Birincisi dilbilgisinin kolaylaştırılması ile ilgili geçmişten bir örnek vermek. İkincisi Türk asıllı bir alimin bu konuda yaptığı çalışmaları günümüze taşımak. Çünkü dil ve edebiyat sadece belli bir ırkın ürünü değildir.

Keywords
Yabancı Dil Öğretimi, Dilbilgisi, Arapça
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri