• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının

  editörlüğünü Pamukkale

  Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Doç.Dr. Özgür Kasım

  AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  Haziran sayımız

  için yayın 

  kabulümüz sona

  ermiştir.


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


KİMLİK KORUMA MÜCADELESİ EKSENİNDE RUSYA MÜSLÜMANLARININ SİYASİ FAALİYETLERİ (1905-1917)
Türk dilli ve soylu halkların Rus hâkimiyetine girmesi 16. yüzyıla kadar gitmektedir. Rus hâkimiyetinde yaşayan bu halklara Rusya Müslümanları da denilmektedir. Türkistan’ın 1884 yılında Rus egemenliğine tamamen girmesiyle birlikte, Rusların Müslümanlar üzerindeki baskıları da artmıştır. Ruslaştırma ve Ortodokslaştırma politikası çerçevesinde Ruslar, egemenlikleri altındaki Müslümanların siyasi haklarını sınırlandırmıştır. Fakat Çarlık Rusya’daki 1905 İhtilali ile yoğunluk kazanan Müslümanlar arasındaki siyasi faaliyetler, 1917 Bolşevik İhtilali ile zirveye ulaşmıştır. Rusya Müslümanları arasında dini bir hareket olarak başlayan yenileşme hareketi, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren liberalleşerek dünyevi bir hareket haline dönüşmüştür. Hareket, yenilikçi bir eğilim göstermesine karşın, içinde dini ıslahat hareketinden de unsurlar taşımaktaydı. 1905-1917 yılları arasında Rusya Müslümanları arasında Ruslaştırma politikasına karşı pek çok parti ve yayın organı kurulmuştur. Rusya Müslümanlarının düzenlediği kongreler de, Müslümanların siyasi çalışmalarında önemli bir adım olmuştur. Bu çalışmada özellikle 1905-1917 yılları arasındaki siyasi birlik çabaları, Rusya Müslümanları Kongreleri ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya Müslümanlarının siyasi faaliyetleri ele alınmaya çalışıldı.

Keywords
Rusya Müslümanları, Çarlık Rusya, Ruslaştırma, Müslüman Kongreleri, Osmanlı Devleti.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri