• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


ANTİK ÇAĞDA EŞKIYALIK FAALİYETLERİNE KARŞI DEVLET POLİTİKALARI
Yol kesen, haraç alan, asayişi bozan kişi veya kişiler tarihin her devrinde görülmektedir. Sosyal düzeni olumsuz etkileyen bu kişileri devletler eşkıya, barbar, isyancı ve haydut olarak isimlendirmiştir. Özellikle devlet gücünün azaldığı zamanlarda veya devletin gücünün uzanamadığı yerlerde eşkıyalık faaliyetleri çok tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Savaş hallerinde, kıtlık zamanlarında görülen eşkıyalık olayları sosyal adaletsizliğin yaşandığı, ekonomik dengenin bozulduğu yerlerde de karşımıza çıkmaktadır. Farklı hayat tarzı yaşayan toplumların karşılaşması da bu tür suç olaylarının yaşanmasına neden olmuştur. Bazı durumlarda ise iklim ve coğrafi şartların da eşkıyalık faaliyetlerine yol açabildiği görülmektedir. Dağlık ve ormanlık alanlar eşkıyaların sığına bileceği yerlerdir. Yerleşik toplumları yağmalayan eşkıyalar çoğunlukla dağlık ve ormanlık alanlara sığınmışlardır. Bunun yanında kervan yollarının geçtiği dar vadiler ve nehir yatakları kenarları da eşkıyalar için tuzak kurmaya müsait alanlar olmuştur. Antik dönemde de sosyal düzeni tehdit eden bu eşkıyalar ticareti, üretimi hatta uluslararası ilişkileri dahi olumsuz etkilemişlerdir. Sosyal düzeni korumak zorunda olan devletler bu suçlularla mücadele etmek için bazı politikalar geliştirmişlerdir. Eşkıyaların geçebileceği yollara karakollar kurmuşlar, yerleşik halkı koruya bilmek için şehirlerin etrafına kaleler yapmışlardır. Antik dönemdeki devletler de bu eşkıyalık faaliyetlerine karşı aldığı tedbirler sonucunda yakaladıkları çete mensuplarına ağır cezalar vermişlerdir. Bu çalışmada antik dönemde yaşanmış bazı eşkıyalık faaliyetlerine karşı devletlerin uyguladıkları güvenlik ve yargı politikaları üzerinde durulacaktır.

Keywords
Antik Çağ, Eşkıyalık, Devlet, Güvenlik
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri