• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANINDA HAZIR GIDA KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Turizmin önemli paydaşlarından biri olan konaklama işletmelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak mutfak departmanlarının sayısı da artmaktadır. Bu departmanda kullanılan ürünlere olan ihtiyacın niceliği ve niteliği önemli olmakla birlikte insanlar tarafından titizlikle takip edilen bir konu haline gelmiştir. Güvenilir ürüne olan ihtiyaç, insanların sağlıklı ve hijyenik ürün ve hizmetleri talep etmesi, ürün sayısının ve çeşidinin sürekli artmasına zemin hazırlamıştır. Bu işletmelere ürün sağlayan tedarikçiler de bu durumun farkına vararak ürün yelpazelerini sürekli genişletmektedirler. Bu bağlamda hem işletmeler açısından hem de tüketiciler açısından önemli bir konu olan hazır gıda kullanımı önemli bir araştırma konusu olarak bu araştırmada ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Marmaris destinasyonunda yer alan konaklama işletmeleri mutfak departmanları yöneticilerinin hazır gıda kullanımı tercihleri ile ilgili düşüncülerinin ortaya konmasıdır. Ayrıca hazır gıda ürünlerini tercih etme sebeplerinin belirlenmesi ve hazır gıda ürünleri hakkında şeflerin düşüncelerinin tespiti çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı çalışmada, verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Marmaris destinasyonunda yer alan konaklama işletmeleri mutfak departmanları yöneticilerinin hazır gıda kullanma sebepleri olarak zaman tasarrufu sağlaması, personel sayısından kar edilmesi, kalifiye personelin olmaması ya da istenilen özellikte personele ulaşılamaması, ekonomik sebepler, hazır gıdaların pratik olması, raf ömrünün uzun olması, ürün çeşitliliği sunması ve standart üretime imkan sağlaması tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ilgili çevrelere birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Hazır Gıda Kullanımı, Mutfak Yöneticileri, Marmaris
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri