• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


EKONOMİ TARİHİNDE AVRUPA VE TÜRKİYEDE KADIN ÇALIŞANLARIN EKONOMİDEKİ EVRİMSEL SÜRECİ
Tarih boyunca kadınlar ücretli ya da ücretsiz olarak çalışmaya katılmışlardır. Sanayi Devrimi öncesi dönemde üretim alanında aktif rol oynayan ve toplumsal olarak önemli bir statü sahibi kadın, hayvancılık ve ekim işlerinin birleşmesi ile bu statüsünü kaybetmiştir. Ancak kadınların, işçi adı ile çalışma hayatına katılmaları Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Türkiye’de kadınların işçi adı ile çalışma hayatına katılması sanayinin doğduğu ve geliştiği dönemde olmuştur. Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Devleti’nin bu dönemde içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum seri üretimin önüne geçmiştir. Bu nedenle kadınlar çalışma hayatına daha çok Cumhuriyet döneminde katılmaya başlamışlardır. Cumhuriyet öncesi dönemde çıkarılan Mecelle, işçinin tanımını yapan ve iş ilişkilerini düzenleyen temel kanun olmuştur. Kadının aktif hale gelmesi ile birlikte sosyal, ekonomik ve eğitim alanlarında birçok yenilik yapılarak kadınlar korunmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreçte kadın-erkek eşitliğinin savunulması, kadınların ve işçilerin korunmasın yönelik yapılan hukuki düzenlemeler ve iyileştirilmeler ile kadın çalışma hayatında daha aktif olmaya başlamıştır.

Keywords
Çalışan, Kadın, Girişimcilik, Türkiye, Osmanlı Devleti.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri