• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 1

   

  Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


  DUYURU 2

  Dergimizin haziran sayısı editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine YILMAZ yapmaktadır.

   


Summary


SOSYAL AĞLARDA SİBER MAĞDURİYET DENEYİMLERİ VE SOSYAL KAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Son yıllarda ciddi şekilde gelişme gösteren yeni medya araçları günümüz toplumlarının küreselleşme sürecindeki itici gücü haline gelmiştir. Haber siteleri, bloglar, sosyal paylaşım ağları gibi birçok yeni iletişim ortamı “yeni medya” olarak isimlendirilmektedir. Araştırmamızın da temel konusunu teşkil eden sosyal paylaşım ağları, bireylerarası, kültürlerarası ve toplumlararası iletişim ve etkileşimi geleneksel medyaya oranla daha üst seviyeye taşımış ve aynı zamanda daha karmaşık hale getirmiştir. Sosyal ağlar, insanlar arasında gerçekleşen yüz-yüze iletişimin ortaya çıkarttığı etkinin benzerini sanal ortamda da ortaya çıkartabilmektedir. Karşılıklı etkileşime olanak sağlayan sosyal ağlar aracılığıyla sunulan olanaklar bir gruba ait olma hissini verebilmektedir. Bu ağlarda yüzünü görmedikleri insanlarla dertleşmek bazı kişilere daha kolay geldiği için derin ilişkiler içerisine girebilmektedir. Bu sanal mecralar, günlük yaşamı içerisinde kolay iletişim kuramayan bireylere bir çok kişiyle tanışma ve iletişim kurma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca kendini ifade etmekte güçlük çeken, utangaç veya kendisine yeteri kadar güveni olmayan kişiler bile sanal ortamın verdiği rahatlıkla hayallerindeki kişi gibi davranabilmektedirler. Sosyal ağların sosyal ve ekonomik açıdan birçok faydasının olduğu tartışılmazdır. Fakat bunun yanında bu yeni mecranın ilkesiz, sınırsız ve özensiz bir şeklide kullanılması bazı istenmeyen durumların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kullanıcılar sosyal ağlarda yaşadıkları bazı deneyimler sonucunda psikolojik olarak bundan ciddi zararlar görmüş ve mağdur duruma düşmüşlerdir. Yaşanan bu mağduriyet kişilerin kaygı düzeylerini olumsuz yönde etkilemiş ve sosyal ilişkilerinde güvene dayalı problemler yaşamaya başlamışlardır. Konunun yukarda ifade edilen öneminden dolayı, sosyal ağlarda yaşanan siber mağduriyet deneyimleri ve sosyal kaygı ilişkisini belirleme amacı taşıyan bir araştırma yapılmıştır. Araştırma betimsel araştırma türünde ve ilişkisel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem içerisinde birincil verileri elde etme aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketler anketörler aracılığıyla yüz yüze uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesinde 2017-2018 eğitim- öğretim yılında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden araştırmacıların zaman ve maliyet kısıtları dikkate alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 500 örnek belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 istatistik programı kullanılmıştır. Cevaplayanların frekans dağılımları, demografik özellikleri incelenmiş, güvenilirlik testleri ve regresyon analizleri yapılmıştır.

Keywords
Sosyal Ağlar, Siber Mağduriyet, Üniversite Öğrencileri, Sosyal Kaygı.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri