• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


OSMANLI DEVLETİNİN SEFARET İMAMLARI
Osmanlı Devletinde gerek fevkalade elçiler ve gerekse ilk ikamet elçilikleri mahiyetinde kimi zaman imamlara da yer verildiği görülmektedir. Fakat sefaret imamlarının gerçek manada kurumsal kimlik kazanması II. Abdülhamid döneminde gerçekleşir. Onun emriyle 1891 yılında bir düzenleme yapılır. Büyükelçilik vasfına sahip Berlin, Londra, Paris, Roma, St. Petersburg ve Viyana sefarethanelerine birer imam tayin edilir. İleride altı olan sefarethanelerdeki görevli imam sayısı Washington sefaretinin büyükelçiliğe dönüştürülmesiyle yediye çıkacaktır. Sefaret imamları imtihan sonucu Meşihat Dairesi tarafından seçilirdi. Görev süreleri II. Abdülhamid’in ısrarı ile bir yıl ile sınırlı tutuldu. Fakat ilk tayin edilen isimler, zorunlu bir istisna dışında, II. Abdülhamid’in saltanatının sonuna kadar görevlerinde kaldılar. Sefarethanelere yeni imamların tayini ancak II. Meşrutiyet ile birlikte yapılabildi. Bunun yanında imam tayinlerinde bazı değişikler de söz konusudur. Sefaret imamlarının sadece medrese mezunu olması yetersiz görüldüğü için Mekteb-i Hukuk mezunları arasından seçilmesine özen gösterildi. Ayrıca sefaret imamlarını belirleme işi Meşihat Dairesi yerine Hariciye Nezaretine bırakıldı. Her iki dönemde de yapılan düzenlemelere rağmen sefaret imamlığının yerli yerinde ve belli bir temele oturtulabildiği söylenemez. Hatta ciddi bir görev tanımlaması dahi yapılmamıştır. Sadece dönemin en büyük bağımsız İslam ülkesinin Sultanının değil aynı zamanda İslam halifesinin de Batılı devlet başkentlerindeki tek din görevlileri olmalarına rağmen yeterince faydalı olmadıkları söylenebilir. Bazılarında dönemin ilmiye sınıfına mensup bir kişiye yakışmayacak hal ve davranışları görülür. Bununla birlikte aralarında ilmi eserler kaleme alanlar ve önemli faaliyetlerde bulunanlar da vardır. Sefaret imamlığı Osmanlı Devleti ile birlikte ortadan kalkacaktır. Yine de büyükelçilik kançılaryasının bir parçası olan bu memuriyeti bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurt dışında görev yapan din görevlilerinin öncüsü olarak kabul etmek gerekir.

Keywords
Osmanlı Devleti, II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet, Büyükelçilik, Sefaret İmamı
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri