• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


HAMLE DERGİSİ’NDE İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ
Hamle Dergisi’nde bir kültür ve düşünce hamlesi olarak dokuzuncu ve on dokuzuncu sayılar arasında olmak üzere her bir sayıda dönemin tanınmış bir simasına “İnanmış Aydının Problemleri” konusu bağlamında “İslâm Düşüncesi Neden Geriledi?” ve “İslâm Düşüncesi Nasıl Gelişebilir?” başlığında dört farklı soru sorularak şahısların düşünce ve yorumları alınıp yayımlanmıştır. İlk olarak Cemil Meriç ile birlikte bu mülakat zinciri başlamış ve ardından sonraki sayılarda yayımlanmak üzere Hayrettin Karaman, Erol Güngör, İsmet Özel, Nevzat Kösoğlu, Rasim Özdenören, S. Ahmed Arvasi, S. Hayri Bolay, Süleyman Uludağ, Taha Akyol ve Mehmet Aydın’ın mülakatlarına dergide yer verilmiştir. Hamle Dergisi’nin dönemin önde gelen aydınlarıyla yapmış olduğu bu mülakat dizisi, gerek o dönem için gerekse günümüz toplumu için oldukça faydalı bir düşünce etkinliği mahiyetindedir. 12 Eylül Darbesi toplumun bütün kesimlerine etkilemişken, siyasi ve kültürel bir kabızlığı da beraberinde getirmiştir. Bu durumun idrakinde olup, Türk Milletinin ve İslam Âlemi’nin meselelerine dair söz söyleme yetkinliği içerisinde olan isimler muhtelif fikri mahfiller dairesinde, söz konusu “kabızlığı” gidermenin yollarını aramıştır. Başta İran İslam Devrimi olmak üzere çeşitli uluslararası gelişmeler ise bilhassa İslam dünyasında bir takım tartışmaları taşımış, ortaya çıkan meselelere dair mütefekkirlerin fikir teatilerine müracaat etmek durumunda kalınmıştır. Netice itibariyle dönemin önde gelen aydınlarıyla yapılan bu mülakat serisi, gerek o dönem için gerekse günümüz toplumu için oldukça faydalı bir felsefî hamle mahiyetindedir. Diğer yandan mülakat esnasında sorulan sorular ve verilen cevaplar, bir yönüyle bugünkü Müslüman toplumun problemleri adına da geçerliliğini hala korumaktadır.

Keywords
Hamle Dergisi, Din, İslâm Düşüncesi, İnanmış Aydın
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri