• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 4

  Dergimiz 17. sayısının

  editörlüğünü Pamukkale

  Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Doç.Dr. Özgür Kasım

  AYDEMİR yapmaktadır.


  DUYURU 1

  Haziran sayımız

  için yayın 

  kabulümüz sona

  ermiştir.


  DUYURU 2

  ORCID Numarası 

  olmayan yazarların

  çalışmaları

  yayınlanmayacaktır.


  DUYURU 3

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

   


Summary


ERMENİSTAN’DA NASRETTİN HOCA ALGISI VE AÇIKLAMALI KAYNAKÇA
Halkbilimi çalışmalarında yurt dışındaki kaynaklara erişim kültürler arası çalışmaların, ilişkilerin durumunu ortaya çıkarmak için en önemli argümanlardan biridir. Türkiye’nin tarihsel unsurlara bağlı olarak kültür havzasındaki ülkelerle olan ilişkisi Türk kültürünün çeşitli boyutlarıyla bu ülkelerde yaşamasına imkân tanımıştır. Buna karşın Ermenistan ile olan sosyal ve siyasal ilişkiler son yüzyılda ortaya çıkan politik etkenler nedeniyle sınırlanınca bu coğrafyada Türk kültürünün etkisinin hangi boyutta olduğunu öğrenmek oldukça zorlaşmıştır. Türkiye ile siyasal ilişkileri bir anlamda Sevr anlaşmasının reddine kadar götürülebilecek olan bir tarihsel dinamiğe sahip olan Ermeni diasporasına karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal mücadelesinin yansı sıra gerçekleştirmesi gereken bir diğer öğe de sosyal anlamdaki ilişkiler ağıdır. Bu mücadelede en temel görevlerden biri de Kültür Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı gibi kurumlara düşmekte ve özellikle bu alanda farklı çalışmaların yapılmasını desteklemelidir. Ancak bu konuda özellikle Ermeni diline hakim sosyal bilimcilerin sayısının yok mahiyetinde olması bu yönde çalışmaların sınırlı olması sonucunu doğurmuştur. Konuya ilişkin çalışmaların akademisyenlerce yapılamaması ise ülke yöneticilerinin Ermenistan konusunda sadece dış işleri bakanlığı gibi dış siyasetle ilgili merkezlerce yürütülmesine zemin hazırlamıştır. Bu çalışma sosyal bilimlerde ve halkbilimi özelinde belirtilen hususlar nedeniyle Nasreddin Hoca fıkra tipinin Ermenistan’daki etkisini göstermek amacıyla elde edilen çeşitli kaynaklardan hareketle konuyu aydınlatmaya ve ilgililere çeşitli kaynakları tanıtmaya yönelik olarak hazırlanmıştır

Keywords
Nasreddin Hoca, Ermenistan’da Hoca Nasreddin, Ermenistan’da Nasreddin Hoca
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri