• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


TÜRK-İSLÂM DEVLET GELENEĞİNDE MEMLÛKLERLE BAŞLAYAN YENİ BİR KURUM: Dârü’l-Adl Müftüleri
Memlûklerden önceki Türk-İslâm devletlerinde Dârü’l-Adl Müftüleri (Adalet Sarayı Müftüleri) bulunmamaktaydı. Dârü’l-Adl Müftüleri ilk olarak Memlûk Devleti’nde karşımıza çıkmaktadır. Sultan, hakkında bir kanunun bulunmadığı meselelerde karar verebilmek için Dârü’l-Adl Müftüleri’ne danışır ve onlar da hükümlerin nihai şekli için yasal fikirlerini beyan ederek fetva verirlerdi. Görülen davalarda sultanın hüküm vermesi için sultana yardımcı olan Dârü’l-Adl Müftüleri, sultanın Dârü’l-Adl’de düzenlediği duruşmalarda başkadılar ve diğer yüksek rütbeli memurlarla birlikte protokolde hazır bulunurlardı. Dârü’l-Adl Müftüleri; kadıların ve bireylerin öne sürdükleri yasal soruları, daha önce buna benzer dava emsallerine bakarak cevaplarlardı. Dârü’l-Adl Müftülerinin bir diğer görevi de, sultanla birlikte sefere katılmak ve sefer sırasında askerlerle alakalı İslâm hukuku alanıyla ilgili işler hususunda fetva vermekti. Memlûklerde devlet merkezi olan Kahire’de; Şâfî, Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinden birer kişi olmak üzere toplam dört Dârü’l-Adl Müftüsü vardı. Şam’da da dört mezhep Dârü’l-Adl Müftüsü bulunmaktaydı. Diğer büyük şehirlerden Halep’teyse Şâfî ve Hanefî mezheplerinden olmak üzere iki Dârü’l-Adl Müftüsü vardı. Bunların yanı sıra Trablus, Hama ve Safed gibi şehirlerde de halkın intisap ettiği mezhebe uygun olarak Dârü’l-Adl Müftüleri bulunmaktaydı. Bu makalede, daha önceki devletlerde bulunmamasına karşın ilk defa Memlûklerde görülen yeni bir kurum olan Dârü’l-Adl Müftüleri incelenecektir. Bu yeni kurumun ne olduğu, niçin ihdas edildiği ve tesirlerinin neler olduğu hususu üzerinde durulacaktır.

Keywords
Dârü’l-Adl, Dârü’l-Adl Müftüleri, Memlûkler, Kahire, Şam, Halep
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri