• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ÇOCUKLU AİLELERİN TATİL YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: SİVAS İLİ ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA
Turizm endüstrisi, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin birçoğu için büyük ekonomik ve istihdam avantajları sağlamaktadır. Aileler ise turizm endüstrisi için geniş ve büyüyen bir pazarı temsil etmektedir. Ailelerin satın alma kararlarının özellikle turizm ve seyahat endüstrisinde giderek daha önemli hale gelmesi, ürün ve hizmetlerin ailelerin gereksinimlerine uygun hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı 0-12 yaş grubu çocuk sahibi ailelerin tatil yapacakları konaklama yerini seçmelerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin demografik değişkenlere göre karşılaştırmasını yapmaktır. Bu amaçla Sivas ili şehir merkezinde yaşayan, kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiş 291 kişi ile yüz yüze anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilere ilk olarak Açıklayıcı Faktör Analizi uygulanmış ve 35 maddeden oluşan 6 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu faktörler Çocuk Ekstraları, Güvenlik‚ Çocuk Aktiviteleri‚ İşletmenin Konumu‚ Restoran Hizmetleri ve Genel Konaklama Hizmetleri şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra bu faktörlerin cinsiyet, medeni durum ve tatil amacı gibi demografik değişkenlere göre karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklemler T testi kullanılmıştır. Ayrıca faktörlerin yaş, eğitim düzeyi, aylık ortalama gelir, meslek türü, tatile çıkma sıklığı, tercih edilen pansiyon, aracı kuruluş ve ortalama kalış süresi gibi değişkenlere göre karşılaştırılmasında Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Buna göre faktörler bazı demografik değişkenlere göre farklılaşırken, bazılarına göre ise değişmemektedir.

Keywords
Çocuklu Aileler, Tatil Yeri Seçimi, Açıklayıcı Faktör Analizi, T Testi, F Testi.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri