• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği,

  yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış ve

  çalışmaların geliş

  tarihi itibarıyla

  yayınlanması

  kararlaştırılmıştır.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Çok yazarlı

  makalelerdeki

  tüm yazarların 

  dergiye 

  üye olması

  gerekmektedir.

  Aksi takdirde

  yazılar

  yayınlanmayacaktır.

   


Summary


SOSYAL TABAKALAŞMAYI ÖNLEMESİ AÇISINDAN ZEKÂT MÜESSESESİ
İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toplum halinde yaşamaktadırlar. İnsanların birlikte ve huzurlu bir biçimde yaşayabilmeleri için bir takım olguların o toplumda hüküm sürüyor olması gerekmektedir. Adalet, birlikte yaşayan insanların toplumdan beklediği en önemli olgulardan biridir. Ancak insanlık tarihine bakıldığında huzursuzluğa sebep olan birçok olay yaşanmış ve halen yaşanmaktadır. Özellikle gelirin ve o toplumun kaynaklarının adil dağılmaması, insanların yalnızca kendi çıkarlarını düşünmesi ve sosyal tabakalaşmanın oluşması bu olayların en önemli sebeplerindendir. Sosyal tabakalaşma hemen her toplumda yaşanmış, insanlık için önemli sorunlardan olmuş ve insanların aynı ortamda huzurlu bir şekilde yaşamalarına engel olmuştur. Bu çalışma İslam’ın 5 şartından birisi olan zekât müessesesinin sosyal etkilerini konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, zekâtın sosyal tabakalaşmaya yaklaşım biçimini irdelemek ve toplumsal tabakalaşmayı önleme konusunda sahip olduğu argümanları tartışmaktır. Çalışmada belge tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda sınıf teorileri mercek altına alınmış, sosyal tabakalaşma konusu incelenmiştir. Ayrıca insanlık tarihi boyunca yaşanan büyük devrimlerin nedenleri araştırılmıştır. Sonuç olarak dünyada yaşanan büyük devrimlerin sebeplerinden birisinin toplumda oluşan tabakalaşma olduğu görülmüştür. Toplumun alt tabakasının üst tabakaya sürekli kin ve nefretle baktığı görülmüştür. Zekâtın uygulandığı Müslüman toplumlarda ise buna benzer bir tabakalaşmanın olduğu ancak devrimleri netice vermediği tespit edilmiştir. Bunun yanında köle azad etmek için zekât verme konusunun önemli bir konu olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords
sosyal tabakalaşma, sınıf teorisi, zekâtın sosyal yönü
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :info@avrasyad.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri