• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği, yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış,

  olduğundan Aralık 

  2019 sayısı

  dolmuştur.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Dergimizin 2019

  yılında "TR INDEX"

  kapsamında olduğu

  ULAKBİM tarafından

  yayınlanmıştır.


Summary


ÖRGÜT İKLİMİ, İŞ STRESİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇE BELEDİYELERİNDE BİR UYGULAMA
Örgütlerde üzerinde çalışmalar yapılan kavramlardan olan iş stresi ve örgüt iklimi, örgütlerin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük önem taşımaktadır. Örgütlerin sürdürülebilirliklerini devam edebilmelerinde de çalışan performansı üzerinde bu kavramların etkisi büyüktür. Bu noktada çalışanlar örgütlerin önemli entelektüel sermayeleri olduğu söylenebilir. Eğitim seviyesini artmasıyla beraber çalışanların kas gücünden ziyade bilişsel güçleriyle çalışmaya başlamıştır. Bilgi çalışanlarının motivasyonu ve performansı duygularına ve zihinlerinin berraklığına bağlıdır. Arzu edilen iş ortamı sağlanmadığında çalışanların mutluluk düzeyleri düşmektedir ve bu durum yaratıcılıklarını ve esnek düşünce repertuarlarını düşürmektedir. O nedenle yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı; örgüt iklimi, iş stresi ve çalışan performansı kavramlarını teorik bir çerçevede açıklamak ve stresin yoğun yaşandığı belediye çalışanları üzerinde bu değişkenlerin birbiriyle olan ilişkisini bir araştırmayla ortaya koymaktır. Buradan hareketle İstanbul Avrupa yakası ilçe belediyelerinin çalışanları üzerinde anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Toplam 200 personelden toplanan veriler SPSS 22 ve Lisrel 8.80 paket programlarıyla analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Buna göre örgüt ikliminin iş stresi ve çalışan performansı ile önemli düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Fakat iş stresinin çalışan performans ile anlamlı ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. Diğer yandan örgüt iklimi çalışan performansını yükseltici etkiye sahipken iş stresini düşürdüğü saptanmıştır. Ancak iş stresinin, çalışanların performansını ne düşürücü ne de yükseltici bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır.

Keywords
İş Stresi, Örgüt İklimi, Çalışan Performansı
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri