• Hızlı Erişim
 • Announcements
 • DUYURU 3

  Yayın politikamız

  gereği, yayinlanacak

  makale sayısı

  sınırlandırılmış,

  olduğundan Aralık 

  2019 sayısı

  dolmuştur.


  DUYURU 2

  Dergimiz ana

  sayfasında

  "Dergi Hakkında"

  kısmında belirtilen

  alanlar dışında

  yayın kabul 

  etmeyecektir.

   


  DUYURU 1

  Dergimizin 2019

  yılında "TR INDEX"

  kapsamında olduğu

  ULAKBİM tarafından

  yayınlanmıştır.


Summary


“METİN” MERKEZLİ DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÖRNEĞİ
Bu araştırmanın amacı, çeşitli metinlerdeki değerleri tespit etmeyi amaçlayan lisansüstü tezleri farklı açılardan ele alıp incelemektir. Tarama modelinde doküman incelemesi ile gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2009-2018 yılları arasında hazırlanan 160’ı yüksek lisans, 18’i doktora tezi olmak üzere toplam 178 lisansüstü araştırma oluşturmaktadır. Bu araştırmalar, hazırlandıkları yıllara, öğrenim kademesine, üniversitelere, örneklem olarak kullanılan materyallere, incelenen metinlerin edebî türlerine, araştırmalarda kullanılan değer sınıflandırmalarına ve en çok tercih edilen yazar-eser dağılımlarına göre incelenmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiş, ulaşılan kategoriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak tablo ve grafikler aracılığıyla sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre metin merkezli değerler eğitimi çalışmalarının en çok 2015, 2017 ve 2018 yıllarında hazırlandığı, yüksek lisans seviyesindeki çalışmaların çoğunlukta olduğu, Atatürk Üniversitesinin konuyla ilgili en fazla tezin hazırlandığı üniversite olduğu belirlenmiştir. Araştırmalarda kullanılan materyallerde edebî eserler ile ders kitaplarının daha çok tercih edildiği; bir yazarın birden fazla eseri üzerine yapılan araştırmalara ağırlık verildiği, hikâye ve roman türündeki eserlerin daha çok incelendiği tespit edilmiştir. Safahat ve Dede Korkut Hikâyeleri tezlerde en çok incelenen eserler olurken, Aytül Akal, Muzaffer İzgü, Yalvaç Ural ve Yavuz Bahadıroğlu, eserlerindeki değerler üzerine en fazla araştırma yapılan isimler olarak öne çıkmışlardır.

Keywords
Değer, değerler eğitimi, metin, lisansüstü tezler.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasya@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri