• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


AVRUPA'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DİNAMIK BAĞLANTILAR
Bu belge, 19 Orta ve Doğu Avrupa ülkesini yıllık veriler kullanılarak 1995 ile 2017 dönemi için doğrudan yabancı yatırımlar, turizm gelirleri, dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi araştırmıştır. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Kısa dönem nedensellik analizi sonuçlarına göre; turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında ve dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca ekonomik büyüme doğrudan yabancı yatırımların nedenselidir. Uzun dönem nedensellik analiziz sonucuna göre ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında çift yönlü nedensellik vardır. elde edilen bulgulara göre, doğrudan yabancı yatırımlar, turizm gelirleri ve dışa açıklık ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğinden, politika yapıcıların alacakları kararlarda bunlara dikkat etmesi gerekmektedir. Politika yapıcıların ekonomik büyümeyi hızlandırabilmesi için daha fazla doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesi için teşvikte bulunması gerekmektedir. Yatırımların, politik ve ekonomik istikrarı olan ülkelere kayacağı varsayıldığından, politika yapıcıların bu olguyu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Yabancı yatırımları ülkeye çekme politikalarının devreye girerek, ekonomik büyümeye katkı sağlanması ve ekonomik değişkenliğin en aza indirgenmesi hedeflenmelidir. Turizme yapılacak yatırımların dikkatli seçilmesi, gelecek turist sayısını doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden politika yapıcıların yatırımcılar ile birlikte çalışması gereklidir.

Keywords
Doğrudan Yabanci Yatirimlar, Turizm, Dişa Açiklik, Ekonomik Büyüme, Avrupa Ülkeleri.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri