• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


ATİLLA VE AVRUPA HUNLARI- BATI ROMA İLİŞKİLERİNDE EVLİLİK MESELESİ
Insanlık tarihi boyunca evlilik, toplum tarafından onaylanan, kadın ve erkeğin bir araya gelmesi ve toplumun en küçük birimi ailenin oluşturulmasını ifade etmektedir. Evlenebilmek için gereken birçok uygulama toplumların siyasi, dini, toplumsal ve kültürel özelliklerini yansıtan kurallardan oluşmaktadır Tarihsel gelişim sürecinde farklı toplumlarda eş sayısı, grup içi ve grup dışı evlilik türleri ortaya çıkmıştır. Yapılan evliliklerle yalnızca aile kurmak veya soyu devam ettirmek değil farklı gruplar arasında iş birliğini arttırmak, düşmanlığı azaltmak ve iki farklı topluluk arasında siyasi ilişkiler kurmak da amaçlanmıştır. Eski çağlardan bu yana devletle arasında barış ve dostluğun sağlanabilmesi için başvurulan yollardan biri de farklı hanedan üyeleri arasında yapılan evlilikler olmuştur. Hunların Orta Asya’dan Avrupa ortalarına yaptığı göçler Avrupa’nın etnik, siyasi ve kültürel haritasının değişmesinde önemli olmuştur. Özellikle Avrupa Hun hükümdarı Atilla uyguladığı başarılı devlet yönetimi ve siyaseti sayesinde Avrupa kıtasında adından sıkça söz ettirmiştir. Bundan dolayı Atilla’nın hayatının her safhasının incelenmesine önem verilmiştir. Atilla dış siyasetini uygularken siyasi evlilik meselesini kullanarak özellikle Batı Roma ilişkilerinde kendi isteklerini kabul ettirmek ve böylece Batı Roma üzerinde etkili olmak istemiştir. Bu çalışmada Atilla döneminde Batı Roma-Avrupa Hunları ilişkilerinde Roma İmparatorunun kız kardeşi Honoria’nın Atilla ile evlenmek isteği ve bu durumun iki devlet arasındaki ilişkilere yansıması hakkında bilgiler vermek amaçlanmıştır.

Keywords
Atilla, Evlilik, Hunlar, Avrupa, Batı Roma,
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri