• Hızlı Erişim
  • Announcements
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


Summary


GÖÇ VE KALKINMA İLİŞKİSİ
Göçler tarih boyunca dinamik olarak yaşanan, toplumları farklı seviyelerde etkileyen ve ülkelerin sosyoekonomik kalkınması üzerinde olumsuz izler bırakan yer değişimleridir. Bu çalışmada; toplumların gelişmesi ve sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için göçlerin azaltılmasının gerekliliği ve ülkenin dengeli bir şekilde gelişebilmesi için bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı; göçlerin sosyoekonomik gelişme ve kalkınma üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu üç kavram arasındaki etkileşimi açıklamaktır. Yöntem olarak teorik veriler, saha çalışmaları, gözlemler ve alandaki tespitlerden yararlanılmıştır. Türkiye’de yaşanan göç hareketlilikleri ve bu göçlerin ülkenin kalkınması ve gelişmesi üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. İnsanların çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalması ve belli bölgelere yoğunlaşması ülkenin imkân ve fırsatlarının yeterince kullanılmasını engellemekte ve bölgesel farklılıkları doğurmaktadır. Dış göçler, işgücü göçü ve beyin göçü yoluyla beşerî sermayenin ülkenin kalkınmasına yönelik kullanımını önlemektedir. Yerleşik düzenin dinamik bir yapıda olması ve göç sirkülasyonlarının yoğun olması ülkenin sosyoekonomik gelişme ve kalkınmasını yavaşlatmaktadır. Ülkenin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için iç ve dış göçün önlenmesi veya azaltılması gerekmektedir. Hizmet ve yatırımları ülke geneline dengeli dağıtmak göç hareketlerini yavaşlatacak ve insanların yaşadığı bölgeleri sahiplenmesini sağlayacaktır. İnsanların hizmetlerin bulunduğu yerlere yoğunlaşmasına zemin oluşturmak yerine hizmetleri insanların ayağına götürmek göçlerin azalmasını sağlayacak ve kalkınmayı güçlendirecektir. Göç hareketleri daha çok bölgesel imkanların yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Daha verimli eğitim ve sağlık hizmetine erişim beklentisi, güvenlik, iş ve istihdam olanaklarının yetersizliği gibi göç etmeye sebep olan etmenlerin bölgesel düzeyde iyileştirilmesinin ve bu sorunların çözümü için uygulanabilir kalıcı politikalar üretilmesinin insanların kolay yer değiştirmesini önleyeceği ve ülkenin dengeli kalkınmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords
Göç, Göçmen, Gelişme, Sosyal Kalkınma, Ekonomik Kalkınma
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri