• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KIBRIS’TA BANKALARIN ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZ BANKACILIK DIŞI FAALİYETLERİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(IMPACTS OF TODAY’S NON-BANKING ACTIVITIES ON PUBLIC OPINION, OCURRANCE OF THESE ACTIVITIES AND DEVELOPMENT IN CYPRUS )

Yazar : Kamil KANIPEK  İsmail BALIKÇIOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 174-184
5840    4735


Özet
Bankacılıkta halkla ilişkiler, müşterilerin bankalara karşı olumlu bir düşünceye sahip olmaları ve çeşitli uygulamalarla bankaya sadık müşteri yaratabilmek için çalışmaktadır. Faaliyette bulunulan ülkelerin koşulları ve toplumun yaşam tarzları, halkla ilişkilerde kullanılan yöntemler aracılığıyla belirlenebilirken, elde edilen bilgiler doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinin uygulanabilmesi de sağlanabilmektedir. Çalışmada Kıbrıs’ta bankacılığın tarihinden başlanarak bankaların günümüze kadar geçirdikleri gelişim ile bazı uluslararasılaşma faaliyetleri hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Ayrıca halkla ilişkiler ve bankacılık faaliyetleri dışında yapılan sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi uygulamaların bankaya karşı olumlu bir kamuoyu yaratılmasındaki rolü ve genel olarak iyi bir halkla ilişkilerin müşteriler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla bir anket uygulamasına gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs’ta Banka Tarihi, Kamuoyu, Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri.

Abstract
Public relations in Banking, customers have a positive thought to banks and banks with a variety of applications are working to create loyal customers. Countries in terms of which it operates, and community lifestyles, through the methods used in public relations can be determined based on the information obtained can also be provided to implement social responsibility projects. In the study of the history of banking in Cyprus, starting with the development of the banks they had to present some information about the activities of internationalization will be given. In addition, public relations and banking activities performed outside the social responsibility activities of such applications to the bank a positive public role in creating and overall a good public relations clients the impact on the determination of a survey for implementation have been made.

Keywords
Banks in Cyprus History, Public Opinion, Social Responsibility Activities.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri