• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARINDAKİ VOLATİLİTENİN CARİ AÇIĞA ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE VOLATILITY IN OIL PRICES ON THE CURRENT ACCOUNT IN TURKEY )

Yazar : Tunahan HACIİMAMOĞLU  Harun SARAÇ Melih KUTLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 259-281
    


Özet
Finansal olarak dünyaya açıldığı dönem itibariyle kronik cari açık sorunuyla karşı karşıya olan Türkiye Ekonomisi için cari açığı etkileyen unsurlardan biri de petrol fiyatlarıdır. Dolayısıyla genellikle ülke dışındaki etkenlerin belirleyici olduğu petrol fiyatlarının izlediği seyir Türkiye’de cari açığın şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Ekonomisinde petrol fiyatlarındaki volatilitenin(oynaklığın) cari açığa etkisi ARCH, GARCH ve TVTP-MS modellemeleri ile incelenmektedir. Bu kapsamda elde edilen aylık cari açık ve petrol fiyatları verileri 2003-2008 kriz öncesi, 2010-2018 kriz sonrası ve 2003-2018 tüm dönem olmak üzere üç farklı şekilde incelenerek, her bir döneme uygun olarak modeller kurulmakta ve ilgili dönemlerde petrol fiyatlarında meydana gelen volatilitenin cari açık üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre kriz öncesi dönemde doğrusal olarak kurulan model (GARCH), kriz sonrası dönemde doğrusal bir yapı sergilemediğinden dolayı TVTP-MS modeline uygun olarak kurulmaktadır. Tüm dönem için ise uygun olan model TVTP-MS modelidir. Sonuçlara göre, kriz öncesi dönemde petrol fiyatlarındaki volatilite cari açığı etkilemektedir. Kriz sonrası dönem için kurulan ve rejim değişiminin test edilebildiği modele göre ise petrol fiyatlarının düşük volatilite durumunda cari açık etkilenirken, yüksek volatiliteye geçişte cari açıkla herhangi bir anlamlı ilişki gözlenmemektedir. Tüm dönem verileri baz alınarak kurulan model, petrol fiyatlarındaki volatilitenin iki dönem gecikmeli olarak cari açıkları olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Cari Açık, Petrol Fiyatları Volatilitesi, Zamanla Değişen Geçiş Olasılıklı Markov Rejim Değişim Modeli.

Abstract
One of the factors affecting the current account deficit is oil prices for the Economy of Turkey, which has been faced with chronic current account deficit problem for years. Therefore, the course of oil prices which is generally determined by the factors other than our country, is quite decisive in shaping the current account deficit of Turkey. In this study, the effect of volatility in oil prices on current account deficit is analyzed with ARCH, GARCH and TVTP-MS models for the Economy of Turkey. In this context, monthly data of the current account deficit and oil prices are analyzed in three different periods of time: 2003-2008 pre-crisis, 2010-2018 post-crisis and 2003-2018 all the period. The relationship between the volatility in oil prices and the current account deficit is examined by setting up different models for every period of time. According to the results obtained, the linear model (GARCH) is suitable for the pre-crisis period; but for the the post-crisis period it has been established in accordance with TVTP-MS model since it does not show a linear structure. As for the all time period (2003-2018) TVTP-MS model is suitable. According to the results, the volatility in oil prices in the pre-crisis period affects the current account deficit. According to the model that is established for the post-crisis period and where the regime switching can be tested, the current account deficit was affected in the case of low volatility in oil prices, while there was no significant relationship to the current account in the transition to high volatility. The model, which is based on all period data, shows that two periods lagged oil price volatility effects current account deficits negatively.

Keywords
Current Account Deficit, Oil Price Volatility, Time Varying Transition Probabilities For Markov Regi
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri