• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GELENEKSEL REKLAMCILIKTAN DİJİTAL REKLAMCILIĞA GEÇİŞ
(TRANSITION FROM TRADITIONAL ADVERTISING TO DIGITAL ADVERTISING )

Yazar : Tugay ARAT  İmran KAZAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 448-464
    


Özet
İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler sayesinde artık kişiler diledikleri zaman, diledikleri yerden, diledikleri bilgiye ulaşma imkânına sahiptir. İnsanlar gazete ve dergilerden haber alma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Öte yandan her geçen gün gelişen teknoloji işletmelere de hedef kitlelerine ulaşmada dijital medyayı etkin bir şekilde kullanma imkânı sunmaktadır. Çünkü dijitalleşme her alanda olduğu gibi reklamcılıkta da büyük kitlelere daha etkili, hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmada anahtar yol durumundadır. Reklamcılıkta kişiselleşme son zamanların önemli konusudur. Küreselleşen dünyada bireyin kendi özel ihtiyacı göz ardı edilir ve ona yönelik çalışmalar yapılmazsa kişiler zamanla özel hissetmekten vazgeçer ve yeni ürün veya hizmet satın almada, sadece kendi bildiği ürünleri tercih etme eğilimde olabilirler. Ancak kişilerin özel ilgi, ihtiyaç ve tutumları önceden dikkate alınır ve onlara özel reklam stratejileri geliştirilirse tutumlarında değişim olacağı tahmin edilmektedir. İnteraktif teknoloji artık kişiselleştirilmiş reklamı popüler hale getirmiştir. İnteraktif teknolojiler sayesinde yeni medya kullanımı ve buna bağlı olarak gelişen kişiselleştirilmiş reklamcılık sıkça karşımıza çıkan bir tür halini almıştır. Bu çalışmada, reklamların ilk kullanılmaya başladığı dönemlerden itibaren, teknolojinin gelişmesi ile birlikte değişen reklam mecraları incelenmektedir. Gelişen teknolojinin getirileri sayesinde yeni medya reklamları reklamcılık sektörü paydaşları için elverişli hale gelmiştir. Bu çalışmada özellikle dijital reklam platformlarından olan internet reklamcılığı, konum tabanlı reklamcılık, beacon teknolojisi reklamcılığı, sosyal medya reklamcılığı ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Dijital reklam, İnteraktif reklam, Kişiselleştirilmiş, Yeni medya

Abstract
The developments in internet technology necessitated the use of computers, tablets and mobile devices. Now people have the opportunity to reach the information they want, whenever they want. People can meet the needs of receiving news from newspapers and magazines on the other hand, it is possible to use the digital media effectively in reaching the target masses. Because digitalization is the key way to reach more and more masses in a more effective, fast and economic way in advertising as in every field. In the globalized world, if each individual's own special need is ignored and efforts are not made towards it, then individuals may lose their ability to feel special and tend to prefer only the products they know in purchasing new products or services. However, the special attention, needs and attitudes of individuals are taken into consideration in advance and if they are developed specific advertising strategies, it is estimated that their attitudes will change. Interactive technology has now made the personalized ads popular. Thanks to interactive technologies, the use of new media and the resulting personalized advertising have become a common type. In this study, as a result of the development of technology, advertising media which are changing with the development of technology are examined. Thanks to the advances in technology, new media advertising has become available to advertising industry stakeholders. In this study, especially internet advertising, location based advertising, beacon technology advertising, social media advertising are discussed.

Keywords
Digital advertising, Interactive advertising, Personalized, New media
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri