• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E BARTIN’DA BELEDİYE TEŞKİLATININ KURULUŞU VE KARŞILAŞILAN YÖNETİMSEL SORUNLAR
(THE FOUNDATION OF MUNICIPAL GOVERNMENT IN BARTIN AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS ENCOUNTERED FROM THE OTTOMAN TO THE TURKISH REPUBLIC )

Yazar : Emrah ÇETİN  Bora YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 35 59
    


Özet
Bartın’da belediye teşkilatı kurulmadan önce “çarşı ağası” diye tabir edilen bir görevli tarafından çarşı ve pazar yerlerinin denetlenmesi, temizlik işlerinin yapılması gibi birtakım beledi hizmetlerin yürütüldüğü bilinmektedir. 1867 yılında kaza merkezi haline getirilen Bartın’da belediye teşkilatının kurulması için de çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 1870 yılında kurulan belediye meclisi beledi hizmetleri yürütme görevini üstlenmiştir. Ancak Bartın’da modern nitelikteki ilk belediye teşkilatı 1876 yılında kurulabilmiştir. Belediyenin ilk yılları kurumsallaşmanın tamamlanması, mali sıkıntılar ve eleman eksikliği gibi problemlerin aşılması ile geçmiştir. Bu yüzden ilk beş yıllık dönemde belediyenin kaydadeğer bir çalışması olmamıştır. Bununla birlikte 1880’li yılların ortalarından itibaren şehirdeki belediye çalışmaları yoğunlaşmıştır. Belediyenin öncelikli gündem maddesi şehirdeki su problemini çözmek olmuştur. Bunun dışında temizlik işlerinin yürütülmesi, altyapı ve kanalizasyon sorununun giderilmesi, çarşı ve pazar yerlerinin denetlenmesi gibi işler belediyenin başlıca çalışma alanlarıdır. Ayrıca şehirdeki hükümet binası, köprüler ve okulların yapımında da belediye katkıda bulunmuştur. Osmanlı taşrasındaki pekçok küçük şehir belediyesinin yaşadığı sıkıntıların benzerleri Bartın Belediyesinde de görülmektedir. Belediyenin etkin bir şekilde teşkilatlanamaması, maddi yetersizlikler, bilgili eleman eksikliği, ayan gibi önde gelen isimlerin muhalefeti vb. durumlar bu sıkıntıların başlıcalarıdır. Bununla birlikte zaman zaman Bartın Belediyesi ile ilgili zimmete para geçirme, haksız yere vergi toplama, halka zulüm ve baskı yapma gibi birtakım yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gündeme gelmiştir. Bunların birçoğunun yörenin önde gelen ayanları arasındaki rekabete dayanan şikâyetlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen kuruluşunu takiben teşkilatlanma ve kurumsallaşma çabaları ile geçen ilk on yıllık dönemin ardından Bartın Belediyesinin çalışmalarındaki sürekliliğin devam ettiği görülmektedir. Üstelik Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele döneminde dahi bu çalışmaların sürdürülmüş olması Osmanlı’dan Cumhuriyet’e şehrin gelişiminin devam etmesi bakımından son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Bartın, Belediye, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet, Bayındırlık.

Abstract
Before the foundation of a municipal government in Bartın, it is known that some civic services such as controlling the marketplace and cleaning service were carried out by a person called “çarşı ağası”. In 1867, when Bartın became the center of the district, there began some efforts to found a municipal government. Hence, in 1870, the municipal government was formed and it took the responsibility of carrying out civic services. However, it was not until 1876 that the first modern municipality could be established. The early years of the municipality were hard because of financial difficulties and lack of personnel. Therefore, there was no significant service by the municipality for the first five years. In the middle of 1880s, there began an increase in the number of municipal works in the city. The priority was given to solve the water problem. The other main works of the municipality were conducting cleaning services, dealing with the problems in infrastructure and sewages and controlling marketplaces. The municipality also made contributions to the constructions of government house, bridges and schools. Bartın had similar difficulties as many other small provinces in Ottoman Empire did. The major ones were the problems in the organization of the municipality, financial difficulties, lack of qualified personnel, oppositions of the notables. In addition, there were some allegations of corruption and infraction about Bartın Municipality such as embezzlement, unfair tax collection and tyrannizing the public. It can be understood that many of these allegations were because of ayans (local notables) between the notables. In spite of all these difficulties, it can be seen that the sustainability in the works of Bartın Municipality continued after the first ten- year passing period which many efforts were made in organization and institutionalization. Furthermore, the fact that these works continued during the period of World War I and Independence War was very important in terms of the development of the city from Ottoman to Turkish Republic.

Keywords
Bartın, Municipality, Public Works, Ottoman, Turkish Republic.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri