• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ENGELLERİ EDEBİYATLA AŞMAK: ENGELLİ YAZARLARIN TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE KATKILARI
(OVERCOMING THE OBSTACLES WITH LITERATURE: THE CONTRIBUTION MADE BY DISABLED AUTHORS TO TURKISH LITERATURE )

Yazar : Koray ÜSTÜN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 93-104
    


Özet
Sanat, insana estetik bir perspektif kazandırmakla birlikte Aristo’dan beri üreticisine sağladığı arınma ile psikolojik boyutu da bulunan bir eylemdir. Malzemesi dil olan edebiyat da bu sanatlardan biridir. Edebiyat, okur ya da yazar rolü bağlamında bireyleri toplum içerisinde “ötekileştirilmiş” kimliklerden sıyırarak kendini ifade eden, anlayan, anlatan ve tasarlayıp kurgulayan bireyler olmalarını sağlamakta önemli bir rol üstlenmektedir. Bireyler, okur olarak estetik ve dil gelişiminin yanında realitenin ötesinde bir dünya fırsatı yakalarken kendi yazınsal üretim süreçlerini başlatıp ortaya metin koyarak yazar kimliği edinen bireyler de kendi tasarladıkları kurmaca âlemleri paylaşma olanağı bulmaktadırlar. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak hızlanan basın-yayın faaliyetleriyle birlikte Çağdaş Türk edebiyatında da engelli bireyler tarafından yazınsal üretim faaliyetleri hız kazanmış; edebiyatın şiir, roman, öykü gibi farklı türlerinde engelliler tarafından üretilen eserlerin görünümü artmıştır. Bu üretim, engelli bireylerin sosyal ve psikolojik açıdan kendini gerçekleştirme süreçlerine önemli bir katkı sağlamakla birlikte Türk edebiyatında da ciddi bir birikim oluşturarak bir saha yaratmıştır. Bu çalışmanın amacı, engellerini aşarak yazınsal üretimleriyle Türk edebiyatına katkı sağlayan yazarları tanıtmak ve bu yazarların eserlerinde görülen tematik ve biçimsel ortaklık ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda engelli yazarlar tarafından kaleme alınan eserler tespit edilecek, tür bakımından sınıflandırılacak ve ardından metinlerden hareketle bir bütün ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk edebiyatı, engelli yazarlar, engelli edebiyatı

Abstract
Art is an action that includes a psychological aspect by providing catharsis for its creators since Aristotle, as well as bringing an aesthetic perspective to human. Literature, drawing its strength from language, is one of these arts as well. It plays a crucial role in individuals’ transformation from “otherized” identities into individuals who can express themselves, understand, explain and design as well as fictionalize in the context of reader or author. As a reader, individuals seize an opportunity for a world beyond reality along with aesthetics and language development. Besides, individuals acquiring the author identity get the chance to share their own fictional worlds by initiating their literary production process and producing texts. Thanks to the press activities that have accelerated correspondingly with technological development, literal production activities by disabled individuals in modern Turkish literature have gained speed. Furthermore, the works produced by disabled individuals in different genres of literature such as poetry, novel, and short story have increased in number. This production has enormously contributed to disabled individuals’ self-realization process both socially and psychologically. Besides, it has opened up a field by creating a significant accumulation in Turkish literature. In this article, a general review has been made on writers who contributed to Turkish literature with their literary works by overcoming their mental and physical disabilities. And, the thematic and stylistic differences and similarities observed in these works have been presented. Individuals, many of whom continue their literary works with the aid of local administrations have been observed that they gave examples of different genres such as poetry, novel, short story, essay, memoir, and autobiography. Besides, it has been determined that, while individualistic themes gained importance in poetry and short story, in other genres, assessments concerning the social aspect draw the attention. These texts, which should not be evaluated only as literal outputs, also include many factors in respect of disabled individuals’ psychology and the way they position themselves in society.

Keywords
Turkish literature, disabled writers and poets, disabled literature
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri