• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIK ‎DESTANLARI VE MİLLİ BİLİNÇ
(THE EPIC STORY AND NATIONAL CONSCIOUSNESS IN THE ‎CONTEXT OF ORAL TRADITION IN IRAN TURKS )

Yazar : Nabi Kobotarian AZEROĞLU  Roghaiyeh AZİZPOUR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 140-150
    


Özet
İran Türkleri yazılı edebiyattan çok sözlü edebiyat ürünlerine sahip olan bir topluluktur. Bu ‎coğrafyada büyük Türk nüfusunun varlığı zengin şifahi halk edebiyatını ortaya koymuştur. ‎ Sözlü kültür geleneğimizin önemli kolunu oluşturan ozan-âşık, uygarlığımızın derinliklerinden ‎kuşaklardan gelen Türk kültürünün eşsiz varlıklarıdır. Milli edebiyatın önemli yapıtı olan destan ve ‎hikâyeler ozanların halefi sayılan âşıklar tarafından günümüze ulaşmaktadır. Milletimizin ‎toplumsal gen kodlarını taşıyan sözlü kültür ürünleri milli bilinç ve milli kültürümüzü kendinde ‎barındırmaktadır. Tarih boyunca milli destanlardan ilham alarak milli benliğini ortaya koymuş ‎toplulukları n örneklerine sıkça görmekteyiz. ‎ Bu yazımızda İran sınırları içinde yaşayan Türklerin genel konumuna değindikten sonra ‎Azerbaycan Türklerinin âşık geleneği hakkında bilgi verilecek. Bu geleneğin sözlü kültürde önemi ‎vurgulanarak milli bilinç üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.‎

Anahtar Kelimeler
İran, İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Sözlü Gelenek. ?şık Destanları.?

Abstract
Iranian Turks are a community with oral literary products rather than written literature. Having a ‎large Turkish population in this geography has revealed rich folk literature.‎ Ozan-Ashiq tradition important branch of our oral culture tradition from generation to generation a ‎unique element of Turkish culture. Epics and stories which are important works of national literature ‎it is survived by the Ozan and Ashiq. Oral culture products with the social code of nationsç. The oral ‎culture products that carry the social gene codes of nations include the perception and view of the ‎world. The tradition of telling epics by Ozan-Ashiq is a tradition that carries traces of deep culture. ‎National consciousness and national culture have been transferred from generation to generation ‎with these cultural phenomena. We see communities have put forth the national identity inspired by ‎national legends throughout history. ‎ In this article, we discussed the general position of Turks living in Iran. Information on the literature ‎and tradition of Azerbaijani Turks. The importance of this tradition in oral culture will be ‎emphasized and its impact on national consciousness will be emphasized.‎

Keywords
İran, İran Turks, Azerbaijani Turks, Oral Traditional, Ashiq Epic Story.?
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri