• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KELOĞLAN VE TASAVVUF
(KELOĞLAN AND MYSTICISM )

Yazar : Mualla Murat NUHOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 6
Sayfa : 98-105
4572    4290


Özet
Keloğlan masalları üzerine yapılan tezler ve araştırmalarda, masalların Türk kültürü ve inancını çok yalın biçimde aktarması, pek çok masalda tip ve olaylar zincirinin hikâyeye yakın olması, zaman, mekân, olağanüstülükler gibi klasik masal özelliklerinin dışındaki özelliklerin gerçeğe yakın izlenimi vermesi dikkat çekicidir. Keloğlan masallarını birkaç teze birkaç makaleye sığdırmak mümkün değildir. Üstelik dinamik bir yapıya sahip olan keloğlan masalları çok farklı açılardan incelenerek sosyoloji, psikoloji, felsefi, tasavvuf gibi alanlarda yeni değerlendirmelere oldukça müsait eserledir. Günümüzde bilhassa değerler açısından yapılan çalışmalarda rol- model ve değerler sisteminde yer alacak kadim eserlere ihtiyaç vardır. Türk toplumunun ahlak ve kültürünü yansıtan keloğlan masalları tasavvuf ve ahlak açısından da ele alınarak çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
Keloğlan masalları, tasavvuf, Keloğlan tipi,Geda

Abstract
In the thesis and researches about the Keloğlan tales, that are simply transfer Turkish culture and beliefs. In many tales, type and chain of events are close to the story, classic tale features outside features such as time, space, extraordinaries give the impression close to real and they are all remarkable. It is not possible to fit Keloğlan tales to a few thesis or articles. Moreover, Keloğlan tales, having a dynamic structure that suitable for new assesments such as sociology, psychology, philosophy, mysticism. Nowadays, in particular values studies, there is a need for auld Works about role-model and value systems. Keloğlan Tales, reflect the culture and morality of Turkish Society, can be used by in different fields.

Keywords
Keloğlan Tales, Mysticism, Keloğlan Type
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri