• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YERYÜZÜNÜN DIŞLANMIŞLARI: JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’NUN ALTIN BALIK ADLI ROMANINDA MARJİNAL KARAKTERLER
(THE EARTH'S OUTCASTS : MARGINAL CHARACTERS IN JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO’S FISH OF GOLD )

Yazar : Lütfen Seçiniz    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 75-93
    


Özet
2008 yılında Nobel Edebiyat Ödülü ile taçlandırılan Jean-Marie Gustave Le Clézio, çağdaş Fransız yazınının kayıp uygarlıklara ve üçüncü dünya ülkelerine duyduğu ilgi ve sempati ile dikkat çeken yazarlarından biridir. Köken olarak Maurice Adası’nda büyük topraklara sahip bir aileden gelen ama Fransa doğumlu olan Le Clézio, her zaman iki kökenli olduğunun bilincinde olmuş, Metropol ve Sömürge arasında kendisini parçalanmış hissetmesine karşın her zaman sömürgecilik karşıtı tutumunu romanlarında yansıtmıştır. Le Clézio’nun bir çok romanında yer alan marjinal karakterler de bir yandan onun insanlığa duyduğu sempatiyi tanıtlarken diğer yandan sömürgecilik karşıtı tutumunun taşıyıcıları olarak dikkat çekiyorlar. Biz bu çalışmada Le Clézio’nun Altın Balık adlı romanındaki marjinal karakterler üzerinden iletmeye çalıştığı insanlık sevgisine, sömürgecilik karşıtlığına, Batı Dünyası (Amerika dahil ) eleştirisine odaklanacağız. Büyük yoksunluklar, kötü koşullar, aşağılanmalar, tacizler, karşılaştıkları insanlık dışı davranışların yol açtığı ruhsal çöküntüler içinde bu marjinallerin ortaya koydukları ayakta kalma savaşımına dikkat çekeceğiz. Çoğu zenci, Arap, ve çingenelerden oluşan marjinal karakterler yaşadıkları olumsuzluklarla dünyadaki kötülükleri serimlemeye olanak tanırlarken, yaşamı yalın yanıyla içselleştirmeleriyle de batının hırslı, bireyci, bencil ve sömürgen insanı ile karşıtlık oluşturmaktadırlar. Çalışmamızda bu karşıtlığı da vurgulamaya çalışacağız. Çalışmamızı hazırlarken Fanon, Césaire Said gibi düşünürlerin söylemleri ile marjinallik üzerine yapılmış sosyolojik inceleme ve çalışmaların bize ışık tutacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler
Le Clézio, marjinal, Batı Dünyası, sömürü, yoksulluk.

Abstract
Crowned with the Nobel Prize for Literature in 2008, Jean-Marie Gustave Le Clézio is, in contemporary French literature, one of the writers who draws attention with his interest and sympathy for lost civilizations and Third World countries. Coming originally from a family with large land in Mauritius but born in France, Le Clézio has always been aware of his two origins, and although he feels torn between the colony and the metropolis and he reveals his anticolonial attitude in his novels. While his marginal characters in his show, on the one hand, his sympathy for the whole humanity, they, on the other hand, attract our attention as the critics of his anti-colonial attitude. In this work, we will try to focus on the love for humanity, anti-colonialism and the criticism of the Western world (including America) that Le Clézio undertakes to reflect through marginal characters in his novels. We will draw our attention to the struggles of surviving by Le Clézio’s marginal characters as a result of the great deprivations, bad conditions, humiliations, abuses, harassments and in the spiritual depressions caused by inhumane treatment. We hope that the writings of certain theorists such as Aimé Césaire, Frantz Fanon and Edward Said and certain sociological works done on marginality will guide us while preparing our work.

Keywords
Le Clézio, marginal, Western World, exploitation, poverty.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri