• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SLAV DİLLERİ SİSTEMİNDE SÖYLENENİN DEĞİŞİMİ
(ТРАНСФОРМЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В СИСТЕМЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ )

Yazar : Lyudmila İSAKOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 6
Sayfa : 37-42
5487    3429


Özet
Dil sisteminde söylenenin değişimi durumu anlaşılanın yorumlanışıyla ilgilidir. Karmaşık, çok boyutlu bir eğitim sunarak yorumlayıcı kısım, tarihsel-kültürel, sosyal, durumsal ve iletişimsel planların tüm özelliklerini dikkate alarak karmaşık dil özellikleri merkezli çalışamaya birçok yön verir. Bu çalışmada, dilin bireysel oluşumu, iletişimsel yetinin geliştirilmesi, dil birimlerinin gelişimi ve tüm bunların kombinasyonundaki çeşitli kurallar üzerinde etkili olan hermeneutik analiz tekniğine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Söylenenin Değişimi, İfadenin Yorumlanması, Hermeneutik, Dilsel Algı, Özgün-İletişimsel Plan, Ulusal-Odaklı Plan

Abstract
?????? ??????????? ???????????? ? ??????? ????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????????????. ??????????? ????? ??????? ??????????? ???????????, ????????????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ????????????, ??????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ??????? ????? ? ?????? ???? ????????????? ?????????-?????????????, ?????????-???????????? ? ?????????-???????????????? ??????. ?????? ?????? ????????? ??????? ???????? ????????????????-????????????????? ????, ????????? ?????????? ?????? ?? ???????????? ?????????????? ???????? ????????, ? ???????? ?????? ????? ? ?????? ?? ????????? ?? ???? ????????????.

Keywords
трансформы высказываний, интерпретация, герменевтика, языковая когниция, единицы языка ,специфико-ко
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri