• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


YABANCI GÜÇLER GÖLGESİNDE OSMANLI DEVLETİ’NE YÖNELİK ŞİA HAREKETLERİ
(SHİA MOVEMENTS FOR OTTOMAN EMPİRE UNDER CONTROL OF FOREİGN FORCES )

Yazar : Jülide Akyüz ORAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 62-73
4688    5641


Özet
Osmanlı Devleti İran coğrafyası ile hem sınır olması hasebiyle ilişki kurmak durumundadır. Bu ilişki siyasi, ticari, etnik, dini pek çok noktayı içermektedir. Çok eskilere kadar giden bu ilişkilerde siyasi argüman Şialık olmuştur. Osmanlı Devleti ile İran arasındaki siyasi gelişmeler mezhebi noktadan önem arz etmiştir. Osmanlı Devleti’ni sürekli meşgul eden bu ayrılık 19. Yüzyılla birlikte de özellikle yabancıların güdümünde kalmış, Osmanlı Devleti’ne karşı bir silah olarak kullanılmıştır. Yabancı güçlerin müdahalesi, desteği, kışkırtması, yatırımı sözümona hep Şialar lehinde olmuştur. Ancak tarihi süreç bu tavrın kendi menfaatleri doğrultusunda işlediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Şia, İran, Rusya, İngiltere.

Abstract
Due to border lines, Ottoman Empire had to establish a formal relationship with Persia. The relationship with Persia had many important points like political, trade, ethnic, religious. Political arguments were Shia movements in this relationship which deep roots. Political developments between Ottoman Empire and Persia were secterian. The difference of sect since 19th century was under direction of foreigners which occupied the agenda of Ottoman Empire and it was used as a threat against Ottoman Empire Empire. Intervention, support, provocation and investment of foreigners militated in favor of Shias. But historical process showed that those manners have been treated in the direction of interests.

Keywords
Ottoman Empire, Shia, Persia, Russıan, England.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri