• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


SELÇUKLU ANADOLUSU'NDA SUFİ AHLAKI VE SOSYAL BARIŞ
(SOFI'S ETHICS AND SOCIAL PEACE DURING THE REIGN OF SELJUK'S ANATOLIA )

Yazar : Emine ÖZTÜRK  HALİL CELEP  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 74-90
5382    6757


Özet
Bu çalışmanın temel amacı Anadolu’nun tarihsel olarak en karışık ve sancılı süreçlerinden olan ve tam da Moğol İstilâsı dönemine denk gelen Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenlik yıllarında dönemin Selçuklu toplumunda sosyal barışın tesisinde sûfîlerin ve onların yaşadığı sûfî ahlâkının rolünü araştırmak ve incelemektir. Bu amaçla çalışmamızın hacminin ancak buna izin vereceğinin düşünülmesinden dolayı sadece dönemin en ünlü iki Mutasavvıfının konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinin ele alınması uygun görülmüştür. Bu iki sûfî Mevlâna Celâleddin-i Rûmi ve Yunus Emre’dir. Çalışma yapılırken dokümantasyon metodundan faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sufi Ahlakı, Tasavvuf, Mevlana, Yunus Emre, Sosyal Barış.

Abstract
The basic purpose of this study is to examine the role of Sufi moral and role in social peace under the rule of Seljuk society in Anatolian Seljuk society during Mongolian occupation and the most complex period of Anatolia. For this reason, since our study will allow only this, it has been thought that the views of only the most important two mystics are taken into consideration. These two sufis are Mevlana Celâleddin-i Rûmi and Yunus Emre. Documentation method is used while making study.

Keywords
Sofi’s Ethics, Mysticism, Mevlana, Yunus Emre, Social Peace.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri