• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ZİYA OSMAN SABA’NIN “BEYAZ EV” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ABOUT THE “WHITE HOUSE” A POETRY WORK WRITTEN BY ZIYA OSMAN SABA )

Yazar : Seriyye GÜNDOĞDU  Bayram GÜNDOĞDU  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 44-48
5557    8161


Özet
Türk Edebiyatında Ziya Osman, aile sevgisinin en yoğun görüldüğü şairlerden biridir. Z.Osman Saba evi, yaşanan hayatın sembolü gibi ele alır. Çalışmamızda “Beyaz Ev” şiirinin konusu, içerik unsurları, yazım tekniği, dil ve üslup özelliklerine nüfuz ederek şairin ruh haline tercüman olan bu şiirde neyi nasıl ve ne şekilde yaptığını açıklamaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
“Beyaz Ev” şiiri, Z.O.Saba, tahlil

Abstract
Ziya Osman in Turkish literature, love of family is one of the most intense seen poets. Saba Z.Osman house, takes in as a symbol of life. In our study, "White House" in poetry, elements of content, writing technique, and stylistic features of language interpreter, by penetrating to the mood of the poet who tried to explain this poem is doing what and how and in what form.

Keywords
"White House" poetry, Z.O.Saba, analysis
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri