• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


“BİR HİKEMİ TARZ ŞAİRİ: HAŞMET”
(“HAŞMET AS A HIKEMI POET” )

Yazar : Ahmet ÇOLAK    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 7
Sayfa : 135-171
5436    5915


Özet
Haşmet, hikemi şiir tarzında bir şair olması nedeniyle onunla ilgili bir çalışma yaparken bu ekolun kurucusu olan Nâbî’den bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. Özellikle Nâbî’nin yaşamış olduğu 17.yy edebiyat tarihçileri ve edebiyat araştırmacıları tarafından “Orta Klasik Dönem” olarak isimlendirilmiştir. Bundaki birincil sebep bünyesinde farklı tarzlarda şiirler yazan şairler bulundurmasındandır. Hikemi tarz tıpkı Sebk-i Hindî gibi manayı merkeze koyan bir şiirdir. Bu bilgiler ışığında “Sebk-i Hindî” ve “Hikemî Tarz” şiir anlayışlarının aynı dönemde ortaya çıkmış olması tesadüfi değildir. Klasik üslubun yanı sıra Sebk-i Hindî, Hikemî Tarz ve Mahallilesme gibi üç farklı şiir anlayışının yine bu yüzyılda ortaya çıkışı şiirin anlam yönü ile değişime ve farklılaşmaya uğramış olmasındandır. Bu bakımdan 18.yy kendisinden önceki asrın etkisinde kalmış şairleri yetiştirmiştir. Her ne kadar bir önceki asır kadar verimli geçmiş olmasa da bünyesinde önemli şairleri barındırmaktadır. Bu çalışmada ise 18.yy şairlerinden olup Nâbî’nin yolundan giden Haşmet’in hikemi şiirleri incelenecektir. Haşmet’in şiirleri anlam odaklı incelenmiş; ilgili beyitler nesre çevrilerek gerekli görüldüğü takdirde küçük açıklamalar eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Haşmet, Hikmet, Hikemi Tarz, Didaktik, Öğüt, Nâbî Ekolü

Abstract
Since Haşmet is a poet in Hikemi style, when a study is to be conducted about him it is impossible to regard him independent from Nabi, the founder of this tradition. Especially 17th century, when Nâbî lived, is named as Middle Classical Period by literary critics or historians of literature. The primary reason for this is that it includes various poets writing in different styles. Similar to Sebk-i Hindi tradition, Hikemi style puts meaning at the center. Under the light of this information, it is not coincidence that Sebk-I Hindi and Hikemi styles appeared at the same period. Apart from the classical method The appearance of four different styles of poetry named as Sebk-I Hindi, Hikemi and Mahallileşme (localization) in this century, is due to the change and transformation poetry went through in terms of meaning. In this respect, 18th century gave rise to poets that sprang up under the influence of the former century. Though it was not as fertile as the former one, the18th century also contains important poets within itself. In this study, Hikemi poems of Haşmet, who was a follower of Nabi’s way, will be studied. Haşmet’s poems have been analyzed with a meaning oriented method, paraphrased and some explanations have been added to relevant couplets where necessary.

Keywords
Haşmet, Erudite, Hikemi Style, Didactic Advice, Nâbî School
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri