• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


TATAR DİLİNDEKİ DEYİM VE ATASÖZLERİNDE CİNSİYET STEREOTİPLERİN YANSIMASI
(THE REFLECTION OF GENDER STEREOTYPES IN PROVERBS AND IDIOMS OF TATAR LANGUAGE )

Yazar : Fenüze NURİYEVA  Enze HUCİNA  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 6
Sayfa : 63-79
5578    4881


Özet
Makalede Tatar dilindeki atasözü materyallerinden hareketle ‘erkek’ ve ‘kadın’ kelimelerinin cinsiyet açısından analizi yapılmaktadır. Erkek ve kadın tiplerinin aksiolojik nitelikleri fiziksel (kıyafet ve görünüş özellikleri, yaş özellikleri), psikolojik (karakter nitelikleri, akıl yetenekleri, erkek ve kadın arasındaki ilişki ve daranış), hukuki durum ve görevleri (davranış nitelikleri, aile içindeki ilişkiler, akraba ilişkileri, sosyal durumu, mali durumu) temelinde incelenmiştir. Cinsiyet stereotiplerinin dil ve kültür açısından incelenmesi, Tatar dilindeki deyimlerde yiğitlik ve kadınlık anlamlarının milli ve kültür odaklı özelliğini açıklamayı mümkün kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tatar dili, deyim, atasözü, cinsiyet, stereotip, kadın, erkek

Abstract
The article is devoted to the gender analysis of the tokens «man» and «woman» on the material of Tatar proverbs. Axiological characteristics of images of men and women were studied on the basis of physiological (features of appearance, age characteristics), psychological (personality traits, intellectual abilities, the relationship between a man and a woman) and status and role characteristics (behavioral characteristics, family relations, social status, property condition). The study of gender stereotypes with linguistic and cultural perspective revealed ethnically and culturally conditioned specifics conceptualization of masculinity and femininity in Tatar proverbs.

Keywords
Tatar language, idioms, proverbs, gender, stereotypes, women, men
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri