• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


ANTON PAVLOViÇ ÇEHOV’UN “DUŞEÇKA” KARAKTERİ
(ANTON P. CHECKOV’S CHARACTER “DUSHECKA” )

Yazar : Gülhanım Bihter GÜLER    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı : 6
Sayfa : 23-29
5904    3861


Özet
19. yüzyılın önde gelen yazarlarından Anton Pavloviç Çehov, sıradan Rus taşra yaşamını tasvir ettiği öyküsü “Duşeçka”yı küçük burjuva yaşamını ve insanoğlunun faydasız ve önemsiz bir şekilde akıp giden yaşantısını hicvetmek için kaleme almıştır. Öykünün kahramanının çok sınırlı bir iç dünyası vardır. Bu nedenle hayattan beklentileri de oldukça küçük ve basittir. Daha özele inildiğinde kahramanın karakterinde çeşitli kişilik sorunları gözlemlenmektedir. Duşeçka’nın bağımlı bir karakter olması yaşamının merkezine aldığı kişilerin belli bir süre sonra tekrarı olmasına yol açmaktadır. Zamanla onlar gibi düşünüp onlar gibi davranmaya başlar. Ancak (onun bu bağımlı kişiliği) bu denli özümsediği kişiyi kaybettiğinde tek başına varlığını sürdüremeyeceğinden kısa bir süre acı çektikten sonra hemen başka arayışlara giren bir karakterdir. A.P.Çehov’un bağımlı kişiliğine yönelik yaşamının her kesitiyle tasvirini sunduğu kahramanının bu şaşırtıcı karakterini kurgulayış tarzı, çalışmamızın ana temasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Duşeçka, sevgi, yaşam, bağımlı kişilik

Abstract
One of the leading writers in the 19th century Anton Pavlovich Checkov wrote story “Dushecka”, which is based on the ordinary Russian provincial life, with the purpose of satirizing the petty-bourgeois life and the life, in which people lived uselessly and insignificantly. Hero in the story had a limited domestic world. Therefore, her life expectancy was quite small and simple. More particularly various personality problems were observed in the hero’s character. Because of having dependent character, after a certain time Dushecka imitated people whom she took to the center of her own life. She begined to think and act like them over time. However, when she lost that person, she searched for another person after a short time of suffering. The central concern of this study is A.P.Checkov’s creation of his hero’s bewildering character,whose entire life he depicted in detail with special emphasis on his dependent personality.

Keywords
Dushecka, love, life, dependent character
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri