• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Yeni Duyuru

    Dergimizin Eylül 2020 sayısının editörlüğünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Öksüz yapacaktır. 


    Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


GENEL HATLARIYLA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE GELENEĞİN TEMSİLCİLERİNDEN ÂŞIK İSMAİL TEZANİ’YE DAİR
(MINSTRELSY TRADITION IN BRIEF AND ISMAIL TEZANI FROM TRADITION REPRESENTATIVES )

Yazar : Hüseyin Kürşat TÜRKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 252-265
4113    4194


Özet
Köklü bir geçmişe sahip olan Âşıklık geleneği yaklaşık XV. yüzyılın sonlarından günümüze kadar nesilden nesile zenginleştirilerek getirilmiş kültürel bir faaliyettir. Sosyo-kültürel bağlamda Türk Dünyası’nda önemli bir görevi ifa eden âşıklık geleneği, sözlü kültürel ortamdan doğmuş olmakla beraber bir disiplin çerçevesinde nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelebilmiştir. Geleneğin temsilcileri belindeki saz ve dilindeki söz ile çağının tanığı ve toplumların sözcüsü olmuşlardır. Söz konusu geleneğin temsilcileri olan âşıklar, sözlü gelenekte yer alan ve yaşatılan kültürel ürünlerle beslenip toplumun yaşam biçimini, kültürünü, duygu ve düşüncelerini söz ve şiirlerle, sazı ve sözüyle halka sunan ve yaşatan kişiler olmuşlardır. Âşıklar, içinde yaşadığı toplumun, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerine her çağda, her ortamda tercüman olmuşlardır. Halkın çeşitli olaylar karşısındaki his ve duygu, düşünce ve tepkilerini ifade ederken de onun öz, sade konuşma dilini son derece ustalıkla kullanmıştır. Fuat Köprülü’nün de ifadesiyle âşık, çaldığı sazla kendilerinin veya başkalarının şiirlerini icra eden şair çalgıcılardır. Âşık İsmail Tezani, yaşadığı dönemde unutulmaya yüz tutmuş olan âşıklık geleneğine ciddi hizmet ve katkıları olmuş bir kişidir. Tezani, gerek sanatı ve eserleri gerek edebî şahsiyetiyle 20. yüzyılın âşıklarından birisi konumundadır. Âşık İsmail Tezani, eserlerinde halkın ortak duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek tarzda bir dil kullanmış olmakla beraber, çağın olaylarına hiçbir zaman seyirci kalmayan duyarlı bir âşıktır. O, yeri geldiğinde ait olduğu toplumun gözü, kulağı ve dili olmayı başarabilmiş bir kişiliktir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Toplum, Âşık, Âşıklık Geleneği.

Abstract
Minstrel tradition; which performs a significant duty regarding sociocultural context; being originated from verbal cultural medium, has been able to reach modern day by being quoted from generation to generation within a discipline. Repesentatives of the tradition with their stringed instruments on their waist and word on their tounge , had been wittness of their age and voive of their society. Minstrels which are the representatives of mentioned tradition; had been nourished with products that were partaking and being condserved in verbatral tradition. In other words; minstrels had been people who presented and conserved society's life style, culture and attidues with their word and stringed instrument. Minstrels had articulated the attitudes of the society they live in,; against economical, social, cultural and political events; at all ages and all occasions. While articulating the senses, feelings, thoughts and rections of the community; they used community's own, plain verbal language with extreme mastership. Also with the expession of Fuat Köprülü; minstrels are poet-instrumentalists that perform their or someone else's poets with the stringed instrument they play. Minstrel Ismail Tezani, is a person who has serious services and contributions to the minstrel tradition which was due to being forgotten.With his art and literal personality Tezani, is one of the important minstrels of 20th century. Minstrel Ismail Tezani, using language at his works in a manner that can articulate community's feelings and thoughts; is a caring minstrel who never was a mere on looker to age's events He is a personality who has succeded in being the eye, ear and tounge of the society he blonged, if need be.

Keywords
Culture, Community, Minstrel, Minstrel Tradition
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri