• Hızlı Erişim
  • Duyurular
  • Duyuru

     

    Çalışmalarınızı "Yazım ve Yayın İlkeleri" çerçevesinde Dergipark adresimizden yükleyiniz.


KARS KÜLTÜRÜNDE KIZ KAÇIRMA /KAÇIŞMA GELENEĞİNİN SOSYO-KÜLTÜREL ARKA PLANI
(ABDUCTION IN KARS CULTURE / SOCIO-CULTURAL BACKGROUND OF ABDUCTION TRADITION )

Yazar : Filiz GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 197-205
5573    3575


Özet
Bir milletin temelini aile kurumu oluşturur. Ailenin meydana gelmesinde, geçmişten günümüze kadar belirli kurallar ve yollar izlenmiştir. Evlenme gelenekleri dünyanın her yerinde görülmekle birlikte, eş seçimi ve evlilik törenleri, kültürden, toplumun benimsediği değerlerden, inandığı dinden etkilenerek oluşur. Bu evlenme geleneğinden biri de “kız kaçırma” yoluyla evlenmedir. Genelde toplum tarafından eleştirilen bu durum eskiye oranla az da olsa hala varlığını sürdürmektedir. Bu makale, Kars ili örnek olay ve literatür incelemesine dayalı olup özellikle Türk Kültüründe yaygın bir gelenek olan "Kız kaçırma" olgusunun halk bilimsel açıdan bir incelemesidir.

Anahtar Kelimeler
kız kaçırma, evlilik yöntemleri

Abstract
The foundation of a nation’s is formed by the Family institution.In the occurrence of a family, certain rules and ways have been followed from past to present. The tradition of marriage is seen anywhere in the world, the choice of mate and marriage ceremonies are formed by influencing from the culture, the values and the religion adopted by the community. One of this marriage tradition is marriage by the way of "abduction". This situation has been criticized by society in general but still exists to a lesser extent than in the past. This article is based on the province of Kars and literature review, and is an examination of the abduction phenomenon in the terms of folklore that is especially a common tradition in Turkish culture.

Keywords
Abduction, the methods of marriage.
Adres :ANKARA
Telefon :0506 509 32 59 Faks :
Eposta :dergiavrasyad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri